Socialinės paslaugos

 • Apie socialinių paslaugų teikimą
 • Kur kreiptis, norint gauti socialines paslaugas
 • Informacija Vilniaus gyventojams
 • Informacija Kauno gyventojams
 • Informacija Alytaus gyventojams

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA apie socialinių paslaugų teikimą:

Socialinės paslaugos – tai suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (socialinės globos namuose, šeimynose, laikino gyvenimo namuose, dienos socialinės globos centruose, savarankiško gyvenimo namuose, socialinės priežiūros centruose, bendruomeninėse įstaigose ir kt.), tiek asmens namuose.

Pagrindiniai socialinių paslaugų teikimo organizatoriai yra savivaldybės. Savivaldybės atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijose gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. Savivaldybė vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius, pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis, vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį.

Išsamesnė informacija apie socialinių paslaugų teikimą…

Dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybę.

Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirti socialiniai darbuotojai nustato pareiškėjo socialinių paslaugų poreikį. Nustatant poreikį, kompleksiškai vertinami šeimos narių gebėjimai, galimybės bei motyvacija spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene bei galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu, priimamas savivaldybės institucijos nustatyta tvarka.

Asmuo, besikreipiantis socialinių paslaugų, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu.

Atmintinė pagalbai į namus gauti…

Atmintinė dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui ir neįgaliojo pažymėjimų išdavimo ir keitimo…

Atmintinė techninės pagalbos priemonėms įsigyti…

Daugiau naudingos informacijos…

Kontaktai…

Kreiptis reikėtų į specialistus priklausomai nuo to, dėl kokių paslaugų kreipiamasi, didelė dalis paslaugų yra teikiamos pagalbos šeimai skyriuose seniūnijose, tačiau yra ir tokių paslaugų, kaip, pavyzdžiui, būsto pritaikymas ar specialiųjų poreikių lygio nustatymas, dėl kurių reikia kreiptis jau tiesiogiai į Kauno g. 3, Vilnius, dirbančius konkrečius darbuotojus. Ties paslaugų aprašymais (jų pabaigoje) yra nurodyta, kur kreiptis. Arba tiesiog galite kreiptis informacijos į 1 langelį, kur gausite bendrą informaciją ir nukreipimą pas konkretų specialistą:

Adresas: Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
Faks. (8 5) 213 3663
info@spcentras.lt

Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:

 • Informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
 • Konsultavimas (SPIS kodas 202);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
 • Transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 • Pagalba į namus (SPIS kodas 310);
 • Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 • Psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
 • Dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415).

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo laikas:

Pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val.

Penktadieniais nuo 8 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro kontaktai:

adresas: V.Krėvės pr. 9A, Kaunas 49490

Tel. (8 37) 322 462, faksas (8 37) 242 505

El.paštas: info@kaunospc.lt

Daugiau informacijos rasite čia:

http://www.kaunospc.lt/lt/

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, VšĮ

Kodas 302591747

Adresas: Naujoji g. 64, Alytus, LT-62384

Telefonas/faksas: (8 315) 21 570; (8 315) 51 118; (8 315) 51 124

El. pašto adresas: info@aspc.lt

Tinklapis: www.aspc.lt

Darbo laikas:

I II III IV – 8:00 – 17:00

V – 8:00 – 15:45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

http://www.kaunospc.lt/wp-content/uploads/2013/12/Socialinės-priežiūros-pagalbos-į-namus-paslaugų-organizavimo-ir-teikimo-tvarkos-aprašas.pdf
http://www.kaunospc.lt/wp-content/uploads/2013/12/Transporto-paslaugų-organizavimo-tvarkos-aprašas.pdf

6 Komentarai

 1. Kristina Kristina
  2019-05-13    

  Laba diena,noriu paklaust ar priklauso invalidumo grupe sergant 2stadija parkinsono liga,man 47metai,metai kai geriu vaistus,kaires puses drebėjimas,pakitimai desinej galvos pusėj.?

 2. Gražina Gražina
  2017-09-14    

  Laba diena,
  Vyro mama serga Parkinsono liga, kuri greitai progresuoja. Pati neapsitarnauja, niekur neišeina, sunkiai kalba, sulėtėjęs mastymas, supratimas, skauda, kaip ji sako, visi kaulai. Prie viso to dar ir nelaiko šlapimo, reikalingi pampersai. Reikalauja prie jos budėti naktį. Ar yra galimybė gauti slaugą ar bent soc. poreikius?

  • saulė saulė
   2017-09-17    

   Dėl specialiųjų poreikių nustatymo turėtumėte kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), kuri priima sprendimus šiuo klausimu. Daugiau informacijos rasite jų tinklapyje http://www.ndnt.lt/index.php?-426310662

 3. Asta Asta
  2016-09-28    

  Laba diena,
  mamai, sergančiai Parkinsono liga, būtina nuolatinė slauga, pati jau beveik neapsitarnauja. Kur galima kreiptis ir kokios galimybės kažką surasti Alytuje?

  • saulė saulė
   2016-09-29    

   p. Asta, papildėme tinklapį informacija apie Alytaus socialinių paslaugų centrą.