Apsilankymai pas gydytoją neurologą

 • PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
 • REGISTRACIJA PAS GYDYTOJĄ NEUROLOGĄ DĖL PARKINSONO LIGOS
 • Informacija ruošiama

Pacientų, sergančių Parkinsono liga, apsilankymus pas gydytoją neurologą dėl Parkinsono ligos reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-288 “Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. (Visada atkreipkite dėmesį į teisės akto pakeitimus!)

 • Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo sergančiajam PL gali nustatyti šeimos gydytojas ir/ar gydytojas neurologas.
 • Šeimos gydytojas informuoja pacientą, sergantį PL, apie nustatytą ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį ir paciento teisę pasirinkti antrinio ar tretinio lygio gydymo įstaigą, teikiančią paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, ir gydytoją neurologą, pas kurį pacientas lankysis.
 • Šeimos gydytojas išduoda siuntimą pacientui pirmą kartą kreipiantis į gydytoją neurologą.
 • Antrą ir paskesnius kartus pacientas pas pasirinktą gydytoją neurologą vyksta be šeimos gydytojo siuntimo. (Rekomenduojame pasitikslinti pas gydytoją neurologą, kad nekiltų nesusipratimų, atvykus be siuntimo. Tokie atvejai pasitaiko.)
 • Gydytojas neurologas, pagal savo profesinę kompetenciją patvirtinęs pacientui ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikį dėl Parkinsono ligos (G20), apie tai informuoja šeimos gydytoją, užpildydamas Medicinos dokumentų išrašo (forma Nr. 027/a).
 • Gydytojas neurologas, esant poreikiui gali siųsti pacientą kito gydytojo specialisto konsultacijai, išduodamas siuntimą arba įrašydamas į paciento sveikatos istoriją įrašą apie konsultacijos poreikį, jei pacientą konsultuos toje pačioje gydymo įstaigoje dirbantys gydytojai specialistai.
 • Gydytojas neurologas apie pacientui suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas įrašo formoje Nr. 027/a ir šią formą perduoda šeimos gydytojui.
 • Dėl Parkinsono ligos (G20) pacientas turi lankytis pas tą patį gydytoją neurologą, kurį pasirinko kreipdamasis pirmą kartą, kai buvo nustatytas ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo poreikis.
 • Pacientas turi laikytis gydytojo neurologo nustatyto ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo režimo.
 • Gydytojas neurologas informuoja pacientą apie kito vizito datą. Jei pacientas be pateisinamos priežasties pakartotinai neatvyksta pas gydytoją specialistą ir/ar nesilaiko gydytojo specialisto paskirto gydymo režimo, jis gali būti išbraukiamas iš pacientų ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo sąrašo. Gydytojas neurologas apie tai informuoja pacientą siuntusį šeimos gydytoją, kuris sprendžia, ar pakartotinai siųsti pacientą pas gydytoją specialistą dėl ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo.
 • Norėdamas lankytis pas kitą gydytoją neurologą dėl Parkinsono ligos (G20), pacientas turi apie tai pranešti savo šeimos gydytojui ir nurodyti aiškias tokio sprendimo priežastis (paciento gyvenamosios vietos pakeitimas, gydytojo specialisto, pas kurį lankėsi, išvykimas dirbti kitur ar kita).
 • Šeimos gydytojas apie paciento sprendimą praneša paciento anksčiau pasirinktai, jo ilgalaikį sveikatos būklės stebėjimą vykdžiusiai gydymo įstaigai ir išduoda pacientui Medicinos dokumentų išrašą (formą Nr. 027/a) su informacija apie pacientui vykdyto ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo trukmę, diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kita gydytojui neurologui, į kurį pacientas kreipsis dėl tolesnio ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo, aktualią informaciją.

Pagal įsakymo priedą “Ilgalaikio suaugusiųjų, sergančių lėtinėmis nervų sistemos ligomis, sveikatos būklės stebėjimo sąlygos ir ligų sąrašas” paciento, sergančio Parkinsono liga (G20), sveikatos būklės tikrinimo periodiškumas yra 2 kartus per metus (esant poreikiui, galima ir daugiau).

Paprašėme Valstybinės ligonių kasos atstovų pakomentuoti, kaip elgtis, kai pas pasirinktą ilgalaikiam būklės stebėjimui dėl Parkinsono ligos gydytoją neurologą nėra galimybės užsiregistruoti dėl “eilių”.

Gavome Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ryšių su visuomene skyriaus atsakymą:

“Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu, gydymo įstaigos privalo registruoti gydytojo konsultacijai visus pacientus jų kreipimosi į gydymo įstaigą metu (atvykus į poliklinikos registratūrą, telefonu, internetu). Registravimo terminai neturi būti ribojami. Jeigu kreipimosi metu gydymo įstaigoje negali pasiūlyti reikiamos konsultacijos datos – pacientas įregistruojamas į laukiančiųjų eilę. Taigi net jei yra ilga eilė, žmogus iškart turi sužinoti, kada jis paklius pas jam reikiamą specialistą – po mėnesio ar kelių.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ilgalaikės stebėsenos vizitai pas gydytoją specialistą yra planiniai ir pacientai pas gydytoją specialistą lankosi nustatytu dažnumu, todėl siūlytume planuoti vizitą pas gydytoją iš anksto ir registruotis kitai konsultacijai iš karto po vizito pas gydytoją.

Rūpimus klausimus galite pateikti info@vlk.lt arba (8 5) 232 2222.”

2019 m. sausio 17 d. 

Valstybinės ligonių kasos informacija apie registraciją pas kitus gydytojus speciaistus, t.y. ne dėl Parkinsono ligos ar kitų lėtinių ligų, kurioms reikalingas ilgalaikis stebėjimas:

Bendra informacija apie registraciją pas kitus gydytojus specialistus

Naujausi komentarai

Kviečiame jungtis prie grupės “Drebulė” facebook’e.

Kviečiame sergančiuosius, jų šeimų narius, medicinos specialistus ir visus, kuriems Parkinsono liga yra aktuali. Grupę galite rasti
 • LPLD FACEBOOK'O puslapyje.