Šventinis sveikinimas

Brangieji,

Linkiu visiems sutikti gražiausias metų šventes mylimų
žmonių apsuptyje, su džiaugsmu širdyse.
Lai ateinantys metai būna dosnūs aplinkinių supratingumo ir atidos.
Te parkinsonas sulėtina savo skubėjimą, o mokslo žmonės nudžiugina mus naujais atradimais.
Nepraraskime vilties! Tikėkime stebuklais!
Eikime per metus tvirtu, bet lengvu žingsniu!

Rolandas Čėsna
Lietuvos Parkinsono ligos draugijos pirmininkas