Pasaulinės Parkinsono liga sergančiųjų dienos minėjimo proga…

big_092

SVEIKINAME
Lietuvos Parkinsono ligos draugijai nusipelniusius draugijos narius!

Algirdą Vaičiulį – Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus pirmininką;

Rasmą Zlatkuvienę – Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Pirmininko pavaduotoją, Šiaulių Parkinsono ligos draugijos buvusią pirmininkę;

Stanislovą Vaitkevičių – Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Pirmininko pavaduotoją, Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Kaišiadorių skyriaus pirmininką.

Pasaulinės Parkinsono ligos dienos minėjimo proga, 2014-04-11, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTERIJA apdovanoja Padėkos raštais, kuriuose rašoma:

Dėkoju už Jūsų nuoširdų darbą, ištiestą broliškos pagalbos ranką tiems, kuriems labiausiai jos reikia.

Linkiu tolesnės prasmingos veiklos, valios, ryžto ir sveikatos.

Sveikatos apsaugos viceministrė  Jadvyga Zinkevičiūtė

Visi Lietuvos Parkinsono ligos draugijos nariai prisideda prie šių sveikinimų ir  įteikia po didelę tulpių puokštę, nors ir virtualiai, bet iš  visos širdies! Bei skiria šiuos žodžius:

Eiti ir eiti pirmyn –

 Nesustoti. Neišsigąsti

 Pirkti laikraštį, klausti:

 Kas? Kur? ir Kodėl?

 Gyventi, kiek jėgos leis.

 Galvos niekada nenuleisti.

 Kol žemiškas mūsų reikalas –

 Eiti ir eiti pirmyn.

(A. Genys)

Leave a Reply