Netekto darbingumo pensija ir kitos išmokos bei lengvatos

Atnaujinta 2021-09-01

2021 metais įsigalioję aktualūs išmokų pakeitimai

NETEKTO DARBINGUMO PENSIJOS bei invalidumo pensijos

Mokamos neįgaliesiems, netekusiems 45 proc. ir daugiau darbingumo.

Netekto darbingumo ar invalidumo pensijas gali gauti bet kurio amžiaus neįgalieji, jei jie yra įgiję bent minimalų reikalaujamą metų socialinio draudimo stažą (žr. įstatymo  Nr. I-549 6 priedą).

Netekto darbingumo pensijų dydžiai skiriasi kas 5 darbingumo lygio procentinius punktus – didesnę negalią turintys žmonės gauna didesnes pensijas nei turintieji mažesnę negalią (žr. įstatymo  Nr. I-549 3 priedą).

Nuo 2021 metų pradžios darbingo amžiaus netekto darbingumo pensijų gavėjai, kurie yra praradę 60 proc. ar daugiau darbingumo, bei senatvės pensijos amžiaus neįgalieji, paradę 45-55 proc. darbingumo, gali gauti pensijos priemoką, jeigu visų gaunamų pensijų ir pensinių išmokų suma per mėnesį yra mažesnė nei 260 eurų (2020 metais buvo 257 eurai). Ši priemoka klientui skiriama be atskiro prašymo „Sodrai“.

ŠALPOS PENSIJOS

Mokamos nuo vaikystės neįgaliems suaugusiems žmonėms bei kitiems neįgaliesiems ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems gyventojams, kurie neįgijo stažo socialinio draudimo pensijai gauti.

2021 metais padidinus šalpos pensijų „grindis“ neįgaliesiems, neįgalusis negali gauti mažesnės nei 143 eurų šalpos pensijos (2020 metais buvo 140 eurų).

TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS

Mokamos neįgaliesiems, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos tikslinės kompensacijos. Tai – papildoma išmoka, kuri gali būti mokama kartu su socialinio draudimo arba šalpos pensija.

Visais aukščiau paminėtais klausimais kreiptis į „Sodrą“, www.sodra.lt arba 1883.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija…


Jei pirmą kartą pripažino esant nedarbingu ar iš dalies darbingu

Netekto darbingumo ar invalidumo pensiją gali gauti bet kurio amžiaus asmuo, netekęs 45% ar daugiau darbingumo, t.y. pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir turintys bent minimalų reikalingą stažą socialiniam draudimui gauti (žr. įstatymo  Nr. I-549 6 priedą), kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.

Dėl pensijos skyrimo reikia kreiptis į SoDrą iškart, kai buvote pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Pavėlavus daugiau nei 6 mėnesius, pensija bus išmokėta tik už 6 mėnesius.

Pateikti reikės šiuos dokumentus:
 1. prašymą skirti pensiją;
 2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);
 3. dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.), jei kreipiatės pirmą kartą;
 4. karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31), jei kreipiatės pirmą kartą;
 5. santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu keitėsi pavardė ir ji nesutampa įvairiuose dokumentuose), jei kreipiatės pirmą kartą.

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo:
 • darbingumo lygio;
 • turimo stažo;
 • apskaitos vienetų skaičiaus;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės;
 • bazinės pensijos dydžių.

Netekto darbingumo pensiją sudaro dvi dalys: bendroji ir individualioji. Detalesnė informacija įstatymo 29 ir 30 straipsniuose.


Keletas pastebėjimų pagal dažniausiai jūsų užduodamus klausimus, vadovaujantis įsakymo Nr. I-549 suvestine redakcija, galiojančia nuo 2021-01-01.

 • Kai asmuo, gaunantis pagal įstatymą paskirtą netekto darbingumo pensiją, įgyja teisę gauti senatvės pensiją, jam skiriama ir mokama didesnioji iš šių pensijų: arba senatvės pensija, arba senatvės pensija neįgaliajam. Pensijų dydžiai skaičiuojami vadovaujantis šiuo įsakymu.(34.)
 • Į stažą, skiriant senatvės pensiją ar netekto darbingumo pensiją pagal šio įstatymo nuostatas, kalendorine trukme, bet ne ilgiau, negu asmuo sukako senatvės pensijos amžių, įskaitomi paskirtų netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavimo metai (ar jų dalis, jeigu pensiją asmuo gavo ne visus metus).(10.5.)