Gydymas

Parkinsono liga nėra išgydoma. Pagrindinis PL gydymo tikslas – kiek įmanoma sumažinti funkcinės veiklos sutrikimą ir pagerinti gyvenimo kokybę.

Funkcinės veiklos sutrikimas nustatomas įvertinus:

 • ar nesutrikusi kasdienė ir darbinė veikla;
 • ar simptomai apima vyraujančią (su kuria rašoma, dirbama), ar kitą ranką (kūno pusę);
 • dirbamo darbo pobūdį (kruopštus darbas, ūkio darbai ir kt.);
 • simptomų tipą (tremoras, rigidiškumas, su­trikusi eisena); pažymėtina, kad bradikine­zija dažniausiai sukelia didesnę negalią negu tremoras;
 • paties paciento nuomonę.

C-Parkinsono liga_seimos medicina-GYDYMO ALGORITMAS

Nemotorinių simptomų – pažinimo, depresinių, psichozinių, miego ir kitų sutrikimų – gydymas mažai kuo ski­riasi nuo bendrųjų šių sutrikimų gydymo principų:

 • Atsiradus pažinimo sutrikimams, būtina sumažinti ar visiškai nutraukti antiparkinsoninių preparatų vartojimą. Mėginama vartoti acetilcholinesterazės inhibitorius (donepezilį ir kt.), nors jų efektyvumas šiuo atveju dar nėra įrodytas.
 • Psichozėms gydyti, sumažinus ar nutraukus antiparkinsoninių vaistų vartojimą, rekomenduojamos mažos klozapino, kvetiapino, risperidono dozės. Nerekomenduojama skirti haloperidolio, olanzapino, galinčio sunkinti motorikos sutrikimus.
 • Depresijai gydyti, ser­gant Parkinsono liga, rekomenduojami selektyvūs serotonino reabsorbcijos inhibitoriai (SSRI), rečiau – tricikliai antidepresantai. Ne­rimo sutrikimai gydomi trumpai veikiančiais  benzodiazepinais ir selektyviais serotonino re­absorbcijos inhibitoriais.

Gydymas skirstomas į:

 • medikamentinį;
 • chirurginį;
 • nemedikamentinį (psichoterapija, fiziniai pratimai, kineziterapija, ergoterapija, logoterapija).

Tinkama ligoniui skirta literatūra, savitarpio pagalbos grupės (sergančiųjų draugijos), psi­chologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos yra labai svarbios kompleksinio gydymo gran­dys.

Parkinsono ligos gydymas yra labai individualus ir taikomas konkrečiam li­goniui pagal jam pasireiškiančius simptomus, medikamentų toleravimą! Chirurginis gydymas taikomas taip pat atsižvelgiant į individualius kriterijus.