Jūsų parama – pagalba sergantiems

Dėkojame už Jūsų gerumą!

Lietuvos Parkinsono ligos draugijai paremti Jūs galite skirti iki 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalies nuo gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

Paramą skirti galite kiekvieną pavasarį iki gegužės 1 d. (2020 m. dėl karantino – iki liepos 1 d.), deklaruodami pajamas. Arba galite skirti iškart keleriems metams – ilgiausiai iki 2023 m.

Užpildytą prašymą (forma FR0512, versija v4) reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 1 d. (2020 metais dėl karantino iki liepos 1 d.).

Iki 2022 m. tai padaryti galima keliais būdais:

  • Užpildyti popierinį prašymą ir išsiųsti jį paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai adresu: Neravų 8, LT-66257 Druskininkai.
  • Užpildyti popierinį prašymą ir jį įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje.
  • Atvykus į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, su VMI darbuotojo pagalba pateikti prašymą elektroniniu būdu.
  • Savarankiškai elektroniniu būdu pateikti prašymą per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS), prisijungus prie VMI EDS adresu: https://deklaravimas.vmi.lt

Daugiau informacijos https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

Nuo 2022 m. prašymus galima bus pateikti tik elektroniniu būdu per EDS.

Paremdami Lietuvos Parkinsono ligos draugiją, prašymo formoje FR0512, versija v4, užpildykite šiuos laukelius:

1 – įrašykite savo asmens kodą

3V – įrašykite savo vardą, 3P – savo pavardę

5 – pasirinkite mokestinį laikotarpį, šiais metais – 2019 m.

6S – pažymėkite varnele

E1 – įrašykite skaičių 2

E2 – įrašykite 191944416 (Lietuvos Parkinsono ligos draugijos įmonės kodas)

E3 – palikite tuščią

E4 – įrašykite skaičių 1,2 (galite įrašyti mažesnį, jei remiate ir kitą organizaciją)

E5 – galite pasirinkti ilgesnį laikotarpį iki kada skiriate mokesčio dalį – ilgiausiai iki 2023 m. Jei skiriate 1 metams, palikite tuščią.

Kai pateiksite prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai, 1,2% nuo Jūsų praėjusiais metais valstybei sumokėto pajamų mokesčio dalies bus pervesta organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už jūsų gerumą ir paramą mūsų draugijai!

Atsiprašome, kad neturėsime galimybės padėkoti kiekvienam asmeniškai. Valstybinė mokesčių inspekcija neteikia informacijos apie paramą skyrusius asmenis.

Jūsų parama bus skirta padėti sergantiesiems Parkinsono liga, nepalikti jų vienų su savo liga, šviesti sergančiuosius, jų šeimos narius ir visuomenę apie Parkinsono ligą.

Jei norite kitu būdu paremti Lietuvos Parkinsono ligos draugiją, susisiekite su draugijos pirmininku Rolandu Čėsna e. paštu: info@parkinsonas.org

LPLD rekvizitai:

Lietuvos Parkinsono ligos draugija

Įmonės kodas: 191944416

Adresas: Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas