Vilniaus Parkinsono draugija

Vilniaus Parkinsono draugija vienija Vilniaus miesto ir apskrities sergančiuosius PL.

Kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį 14 val. nariai renkasi Antakalnio poliklinikos II aukšte, 201 auditorijoje, Antakalnio g. 59. Vilniaus Parkinsono draugijos pirmininkas Kęstutis Čapkauskas, mob. 8 676 93 876.

Kviečiame jungtis į draugiją visus norinčius: sergančiuosius, šeimos narius, draugus, gydytojus, studentus ir kitus.


2016 m. kovo 18 d. Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyrius tapo juridiniu asmeniu ir nuo šiol vadinasi Vilniaus Parkinsono draugija.


2015-01-08

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus 2014 m. veiklos apžvalga

Lietuvos Parkinsono Ligos Draugijos Vilniaus skyrius įkurtas 2006 m. sausio 12 d.

2014 m sausio 30 d. išrinkta nauja valdyba: pirmininkas A.Vaičiulis, pavaduotojai: F. Daubaras ir Č. Radžiūnas, sekretorė M. Horodničiūtė, finansistė M. Jonikienė (laikinai 2014 m. gruodžio 11d. iš jos finansisto pareigas perėmė F. Daubaras), revizorė A. Rasiulienė.

2014 pradžioje LPLD Vilniaus skyriuje buvo 39 nariai. 2014 m. priimti 3 nauji nariai, 1 narį išlydėjome anapilin.

Svarbiausi 2014 m. darbai:
Rūpintasi, kad Valstybinė ligonių kasa nupirktų 10-15 elektrostimuliatorių chirurginiam Parkinsono ligos gydymui. A.Vaičiulis organizavo, kad būtų parašytas prašymas viceministrui E.Mačiūnui, kurį pasirašė A.Vaičiulis ir gydytojas chirurgas J.Šidiškis. A.Vaičiuliui pastoviai kontroliuojant Valstybinę ligonių kasą, kad elektrodų pirkimas nebūtų atidėliojamas, elektrodai sėkmingai buvo nupirkti.

A.Gurklytė ir Č.Radžiūnas 2014- 01 -20 d. dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl vėlyvos Parkinsono ligos susirgimų gydymo Lietuvoje.

2014-02- 25 d. SAM slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro lektorė R.Kasiulytė perskaitė paskaitą ir pravedė kvėpavimo pratimų užsiėmimus.

2014-03-18 d. LPLD pirmininkė V.Valeikienė skaitė paskaitą ir teikė konsultacijas. LPLD pirmininkė lankėsi ir kituose susirinkimuose. Viename jų padėkojo Vilniaus skyriaus pirmininkui A. Vaičiuliui už ilgametį darbą draugijoje ir įteikė SAM padėkos raštą.

Prieš 2014 m. balandžio 11d. buvo išsiuntinėta informacija ELTA’i, televizijoms, laikraščiams apie Parkinsono ligą ir Tarptautinę Parkinsono ligos dieną. Šią dieną taip pat sergantiesiems buvo perskaitytas A.Vaičiulio ir R.Zlatkuvienės laiškas su palinkėjimais ir atliktas muzikinis kūrinys LRT laidoje „Sveikinimų ratas“.

2014-04-11 dalyvauta Lietuvos Parkinsono ligos draugijos ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje Kaišiadoryse. Į draugijos tarybą išrinkti Vilniaus skyriaus nariai: Marija Horodničiūtė, Angelė Gurklytė, Violeta Guzevičienė, Česlovas Radžiūnas.

2014-05-08 išklausyta paskaita apie netradicinį gydymo metodą TAPINGĄ (arba ELT-emocijų laisvės technika), kartu atliekant praktinius pratimus pagal šį metodą.

Česlovas Radžiūnas ir Angelė Gurklytė apsilankė Lietuvos Neįgaliųjų draugijoje, kuri priėmė mus partneriais ES paramos projekte, padedančiame sergantiesiems gerinti gyvenimo kokybę, kuris bus vykdomas 2015 m. Plačiau šį projektą LPLD Vilniaus skyriui 2014-10-09 pristatė Lietuvos Neįgaliųjų draugijos atstovai. Aptarti glaudesni ryšiai su LPLD Vilniaus skyriumi.
Spalio mėnesį norintieji galėjo dalyvauti „Geros sveikatos klubo“ organizuotoje mankštoje, pritaikytoje sergantiems Parkinsono liga.

Išklausyta paskaita apie medaus ir jo produktų gydomąsias savybes, pažymint pritaikomumą Parkinsono ligai gydyti.

Savo patirtimi įveikiant Parkinsono ligos sukeliamus sunkumus dalinosi sergantis Parkinsono liga psichologas, Tai Chi sveikatingumo mankštos instruktorius Dmitrijus Kuniskis. 2014-11-13 išklausyta jo paskaita apie autogeninę treniruotę.

Mūsų kvietimu 2014-12-11 prieš Šv. Kalėdas Vilniaus skyrių aplankė Šv.Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas Edvardas Rydzikas.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras net 3 kartus nemokamai pakvietė visus norinčius draugijos narius apsilankyti spektakliuose. Už ką nuoširdžiai dėkojame.

Dėkojame oro linijų bendrovei „Air Lituanica“, atsiliepusiai į mūsų paramos prašymą.

Vienuolika skyriaus narių davė sutikimą dalyvauti Vilniaus universiteto magistranto Kęstučio Čapkausko atliekamuose tyrimuose (anketinė apklausa bei kai kurie matavimai) reikalinguose magistro darbui.

Algirdas Vaičiulis, LPLD Vilniaus skyriaus pirmininkas


2014 m.

imageLPLD Vilniaus skyrius gruodžio mėnesio susirinkimą (2014-12-11) skyrė prieškalėdiniams apmąstymams, šviesiai nuotaikai susikurti, kai pačios trumpiausios ir tamsiausios dienos taip ir traukia į depresiją.

Į susirinkimą draugijos nariai rinkosi kas su pyragu, kas su eglutės šakele. Stalas buvo puošiamas, ruošiamas, bet, matyt parkinsoniukams lemta amžinai nespėti. Atėjo susirinkimo pradžia, atvyko mūsų pakviestas Vilniaus Šv.Ap. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas mons. Edvardas Rydzikas, stalas LPLD Vilniaus skyrius gruodžio mėnesio susirinkimą (2014-12-11) skyrė prieškalėdiniams apmąstymams, šviesiai nuotaikai susikurti, kai pačios trumpiausios ir tamsiausios dienos taip ir traukia į depresiją.

Į susirinkimą draugijos nariai rinkosi kas su pyragu, kas su eglutės šakele. Stalas buvo puošiamas, ruošiamas, bet, matyt parkinsoniukams lemta amžinai nespėti. Atėjo susirinkimo pradžia, atvyko mūsų pakviestas Vilniaus Šv.Ap. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas mons. Edvardas Rydzikas, stalas liko nebaigtas tvarkyti. Tačiau niekas dėl to nebesuko galvos. Svečio draugiškumas, charizmatiškumas, mokėjimas bendrauti su senjorų auditorija sukūrė ypatingą šventišką atmosferą. Visi pagyvėjo, nusimetę nuo pečių bent po dešimtmetį gyvenimo naštos, dalinosi gautu iš klebono rankų savo kalėdaičiu su likimo draugais, linkėdami vienas kitam, žinoma, pirmiausia sveikatos. Prisiminėm ir tylos minute bei malda pagerbėm šiemet mirusius draugijos narius. Klebonas paskaitė ištrauką iš evangelijos. Be kalėdaičių, gavome ir dovanėlių – po katalikų kalendorių.

Nuotaiką kėlė ir mūsų skyriaus pasididžiavimo – dainininko Romo Stonio gyvai atliekamos dainos ir tai kad susitikome su keletu seniai nematytų skyriaus narių, sunkiai judančių, bet sukaupusių visas jėgas atvykti į šį susirinkimą.

Gaila, kad pusantros valandos yra toks trumpas laikas… Prieššventinis laikotarpis prasidėjo. Tačiau ir švęsdami Kalėdas, ko gero prisiminsime mūsų šį susitikimą, kalėdaičio laužymą ir klebono žodžius apie mums siųstą išbandymą.


1997 metais Kaune, doc. Vytauto Mildažio ir poros jo kolegų iniciatyva, įkurta Lietuvos Parkinsono ligos draugija. Po kurio laiko Vilniuje buvo įkurta sergančiųjų Parkinsono liga savitarpio paramos grupė. Atėjus į grupę ypač veikliam ir darbščiam žmogui, Algirdui Vaičiuliui, kartu su keletu aktyviausių jos narių, 2006 metais vietoje savitarpio paramos grupės buvo įkurtas Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyrius. Su Vilniaus miesto savivaldybės pagalba buvo išrūpintos patalpos Antakalnio poliklinikoje (Antakalnio g. 59, II aukštas, 201 auditorija).

A.Vaičiulis demonstruoja pasirašomą deklaraciją, 2010 m.

A.Vaičiulis demonstruoja pasirašomą deklaraciją, 2010 m.

Būtina paminėti draugijos narį vilnietį Algirdą Skirkevičių, daug nuveikusį kuriant ir tobulinant tiek visos Lietuvos Parkinsono ligos draugijos įstatus, tiek Vilniaus skyriaus nuostatus. A.Skirkevičiaus pastangos standartinius juridinio asmens įstatus pritaikyti mūsų draugijos specifikai neapsiėjo be ilgų ir sekinančių ginčų su teisininkais.

Vilniečiai daug prisidėjo (daugiausia Algirdo Vaičiulio dėka) prie Pasaulinės Parkinsono ligos deklaracijos pasirašymo: tai ir deklaracijos teksto derinimas su įvairiomis mūsų šalies instancijomis, ir autoritetingų žmonių parašų surinkimas po deklaracija (deklaraciją pasirašė Virgilijus Noreika, a.a.Justinas Marcinkevičius, Vytautas Landsbergis, Justas Paleckis, Juozas Šidiškis, Liutauras Labanauskas ir kiti žinomi Lietuvos veikėjai).

2007 metais, minint LPLD dešimtmetį, Kaune surengtoje konferencijoje, Vilniaus skyriui inicijuojant, Jo Eminencija Kardinolas Audrys Juozas Bačkis laišku pasveikino draugijos, kuri rūpinasi ir globoja šios ligos ištiktuosius, narius, mininčius savo veiklos dešimtmetį. Tačiau draugijos nariai – daugiausia patys ligoniai, todėl paragino ir padrąsino semtis jėgų iš dvasinių šaltinių, o visiems, kurie padeda savo artimui, pakelti ligos naštą – nepavargti.

Daug pastangų įdėjo Vilniaus skyriaus pirmininkas Algirdas Vaičiulis, organizuodamas reikiamo lygio atstovų pasitarimus dėl Bartelio indekso, kuris neatspindi tikrosios ligonio būklės. Buvo priimtas nutarimas, adekvačiau atspindintis ligonio būseną, deja, į nutarimą dar vis neatsižvelgiama… Nemažą organizacinio darbo dalį atliko skyriaus narė Angelė Gurklytė.

Vilniaus skyriaus pirmininkas A.Vaičiulis atkakliai siekė, kad mūsų šalies sveikatos apsaugos sistemos įstaigos įtrauktų Parkinsono ligą į sąrašus ligų, kurioms priklauso reabilitacija. Deja, ši reabilitacija kol kas tik teoriškai priklauso sergantiesiems Parkinsono liga… A.Vaičiulio nuolatinių kreipimųsi dėka buvo praplėstas ir kompensuojamųjų vaistų sergantiesiems Parkinsono liga sąrašas, pavyzdžiui, įtrauktas razagilinas), nupirkti elektrostimuliatoriai chirurginiam gydymui, kuris šiuo metu yra vienas pažangiausių sergantiesiems Parkinsono liga.

2012.04.15 Vilniaus Arkikatedroje monsinjoras Robertas Šalaševičius pašventino Lietuvos Parkinsono ligos draugijos vėliavą.

2012.04.15 Vilniaus Arkikatedroje monsinjoras Robertas Šalaševičius pašventino Lietuvos Parkinsono ligos draugijos vėliavą.

Vilniečių iniciatyva 2012 metais Pasaulinė Parkisono ligos diena buvo paminėta Šv.Mišiomis, kurių metu Arkikatedros kancleris monsinjoras Robertas Šalaševičius pašventino LPLD vėliavą. Monsinjoras mūsų prašymu tapo Vilniaus skyriaus dvasiniu globėju. Jau tapo tradicija, kad prieš Kalėdas, mūsų pakviestas, apsilanko skyriaus susirinkime pasikalbėti su nariais, padovanoja kalėdaičių, su mumis gieda Kalėdų giesmes, klausosi mūsų dainininko ir muzikanto Romo Stonio dainų, pritariant visiems susirinkusiems.

Esame labai dėkingi Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui. Kartais paprašome keleto bilietų ant pristatomų kėdžių, kartais esame pakviečiami. Tai

p pat dėkojame Lietuvos parodų ir kongresų centrui LITEXPO, į kurio organizuojamas parodas irgi kartais paprašome keleto bilietų nemokamai.

LPLD stendas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 2009 m.

LPLD stendas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 2009 m.

Be to, ir pats Vilniaus skyrius dalyvavo parodoje BALTMEDICA 2009 (draugija dalyvavo jau ne pirmą kartą). Akcentavome draugijos teikiamą paramą sergantiesiems – galimybę anksčiau sužinoti apie gydymo naujoves, profesionalių lektorių dėka sužinoti daugiau apie ligą, susipažinti su likimo draugais, bendrauti ir dalintis patirtimi.

2009 metais Tai-Čiuan meno propaguotojai vykdė metodinę programą “Sveikatingumo mankštų pagal kinų Tai-Čiuan meną pritaikymas neurologinių ligų sukeltiems judėjimo sutrikimams šalinti”. Pagrindinis Tai-Čiuan tikslas – harmonija ir pusiausvyra visuose žmogaus veiklos lygmenyse: judesyje, jausmų reiškime, minčių, proto veikloje ir, be abejo, fizinės sveikatos srityje – subalansuotas visų organų sistemos funkcionavimas. Programa buvo vykdoma nemokamai. Gal mechaninis judesių kartojimas mums neatnešė laukiamo pagerėjimo, bet patiko plastiški judesiai “semiant” energiją ir ją “atiduodant”, tai kėlė gerą nuotaiką. Net ir pasibaigus programai, puikių instruktorių dėka mankštos dar buvo tęsiamos toliau.

Kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį (išskyrus vasaros laikotarpiu nuo birželio iki rugpjūčio) vyksta skyriaus narių susirinkimai. Organizuojami susitikimai su įvairių sričių specialistais. Klausomės įdomių ir naudingų paskaitų net ir pačiomis žemiškiausiomis temomis, kaip antai paskaita apie vidurių užkietėjimą, logopedės paskaita apie tai, kaip lavinti gebėjimą aiškiai kalbėti, apie bičių produktų vartojimą ir naudą sergant Parkinsono liga. Klausėmės Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Kamieninių ląstelių biologijos skyriaus vedėjo Augusto Pivoriūno paskaitos apie kamieninių ląstelių panaudojimo medicinoje perspektyvas. Jei yra pageidaujančių, į susirinkimą pasikviečiame aukščiausio lygio neurologę LPLD pirmininkę Vainetą Valeikienę ir norintys gali asmeniškai gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus.


2011 m., Vilnius


LPLD Vilniaus skyriaus veikla iki 2011 metų

2 Komentarai

 1. Asta Asta
  2018-11-14    

  Sveiki. Kaip prisijungti prie Vilniaus grupės? Antradieniais Antakalny renkasi nariai. Aš dar ne narė. Kaip ja tapti?

  • saulė saulė
   2018-11-15    

   p. Asta, mūsų turimais duomenimis, Vilniaus Parkinsono draugijos nariai renkasi kiekvieno mėnesio antrą ketvirtadienį 14 val. Antakalnio poliklinikos II aukšte, 201 auditorijoje, Antakalnio g. 59, Vilnius. Jei jų susitikimų laikas nepasikeitė, susitikimas turėjo vykti praėjusią savaitę. Susisiekite su Vilniaus Parkinsono draugijos pirmininku Kęstučiu Čapkausku, mob. 8 676 93 876, ir pasitikslinkite kada ir kaip galėtumėt prisijungti prie Draugijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

Naujausi komentarai

Kviečiame jungtis prie grupės “Drebulė” facebook’e.

Kviečiame sergančiuosius, jų šeimų narius, medicinos specialistus ir visus, kuriems Parkinsono liga yra aktuali. Grupę galite rasti
 • LPLD FACEBOOK'O puslapyje.