Šiaulių Parkinsono draugija

Šiaulių Parkinsono draugija vienija Šiaulių apskrities sergančiuosius PL.

Nariai renkasi adresu: Aušros alėja 64, Šiauliai. Durys atviros:

pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 10 iki 15 val., penktadieniais nuo 10 iki 13 val.

Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė, tel. (8 41) 457 227, mob. 8 615 24 732.

Kviečiame jungtis į draugiją visus norinčius: sergančiuosius, šeimos narius, draugus, gydytojus, studentus ir kitus.


Jau trečius metus iš eilės Šiaulių Parkinsono draugija apdovanojama „Gerumo angelu”. 2018 metais – kaip „Aktyviausia nevyriausybinė  organizacija Šiaulių mieste”.

2019  m. draugija vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, pagal kurį organizuojama daug veiklų ir užsiėmimų: judesio ir šokių terapija, mėgėjų teatras, rankdarbių studijoje „Odos dizainas” gaminami suvenyrai, papuošalai, siuvimas. Draugija turi ansamblį „Gaida” ir kapelą „Savi”. Su draugijos nariais grupinių mankštų užsiėmimus veda kineziterapiautė. Silpnesni nariai lankomi namuose, palydimi pas gydytojus.

Renginiai, susitikimai su gydytojais, lektoriais vyksta kiekvieną mėnesį.


2018 m. spalio pabaigoje vykusio sveikatinimo projekto “Fizinio aktyvumo piramidė ir mityba” renginyje dalyvavo Šiaulių visuomenės sveikatos biuro atstovas kineziterapiautas Lukas Vaičiulis ir daugumai žinoma žolininkė Adelė Karaliūnaitė. Susirinkusieji sužinojo daug naudingo apie mitybą, įvairių ligų gydymą natūraliomis priemonėmis bei žolelėmis, pasimokė naujų sustingimą mažinančių ir raumenis stiprinančių pratimų.
Aktyviausi viktorinos dalyviai, nustebinę savo žiniomis apie sveikatą, buvo apdovanoti.


Šiaulių Parkinsono draugija toliau vykdo NVO projektą “Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų”, finansuojamą Šiaulių miesto savivaldybės.
Kitas vykdomas tęstinis Šiaulių Parkinsono draugijos projektas – sveikatinimo projekas,
kuris tęsiasi jau ketvirtus metus – “Judėjimas ir sveikatos stiprinimas – raktas į ilgaamžiškumą”, finansuojamą Šiaulių miesto savivaldybės. Draugijos nariai gali treniruotis įsigytu treniruokliu-dviračiu. Vyksta mankštos. Kineziterapiautė  I. Vaicekauskienė moko judėjimo pratimų. Šiaulių Universiteto Hipoterapijos centre nariai gauna sveikatinimo procedūras: limfodrenažą, pėdų masažą, kurios atliekamos nemokamai.
Išklausytas dvejų dalių paskaitų ciklas “Gyvenimo ir sveikatos mokykla”, kurį vedė klubo “Kelias į save” vadovas A. Jonuškis iš Klaipėdos.


Draugijos nariai aplankė Telšių Karaliaus Ringaudo dvarą, susipažino su garsaus tautodailininko, medžio drožėjo A. Gedvilo kūriniais bei dvaro apdaila, interjeru, išdrožtu iš įvairiausios medienos. Ekskursiją vedė Karaliaus Ringaudo dvaro ponia M. Gedvilienė.
Aplankyta japoniška sodyba Telšiuose, susipažinta su Japonijos papročiais ir tradicijomis. Ekskursiją vedė tautodailininkas A. Jonušas.
Po Telšių įžymias vietas lydėjo gidas A.Dacys.
Nukeliauta į Anykščius, pasivaikščiota Lajų taku, labirintų parke, apžiūrėta angelų muziejaus ekspozicija.


2018 m. balandžio 16 d. Šiaulių Parkinsono draugija paminėjo Pasaulinę Parkinsono Ligos dieną.

Daug svečių ir draugijos narių susirinko Į P.Višinskio bibliotekos konferencijų salę. Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė pasveikino visus susirinkusius. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję draugijos nariai.

Šventėje dalyvavo Šiaulių konsultacinės poliklinikos vedėjas, neurologas, Šiaulių Parkinsono draugijos tėvas Antanas Lukošaitis, Lietuvos Respublikos Seimo narys S.Tumėnas apdovanojo padėkomis, aktyviausius ir labiausiai nusipelnusius draugijos narius.Šiaulių miesto meras A.Visockas pagerbė sergančiuosius ir savo padėkomis taip pat pagerbė nusipelnusius draugijos narius, bei draugijos pirmininkei Zitai Vaidilienei  įteikė  padėką už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę  veiklą Šiaulių mieste. Renginyje dalyvavo ir pirmosios Seimo pirmininko pavaduotojos R.Baškienės atstovė J.Šakočiuvienė, tarė sveikinimo žodžius draugijos nariams.

Renginyje dalyvavo ir LPD Telšių skyriaus pirmininko pavaduotoja I.Dužinskienė  su savo draugijos atstovais, Akmenės  krašto Parkinsono bendrijos pirmininkė D.Rudienė su savo komanda.

Renginyje dalyvavo ir Šiaulių miesto mero padėjėja J.Šivickienė, ŠNVOK konfederacijos prezidentė V.Pociuvienė, Širdininkų klubo prezidentė G.Čekatauskiemė, ŠMND pirmininkė R.Petronienė.Artrito klubo pirmininkė I.Gaidamavičienė, Inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“pirmininkas E.Kalinaitis, PŽA pirmininko pavaduotoja L.Kančiauskienė, „Menų šaltinio“ klubo pirmininkė O.Šalkauskienė, Ukrainiečių asociacijos „Karpatai“pirmininko pavaduotoja V.Krutova ir dar daug kitų svečių.Po sveikinimų vyko šventinis koncertas. Koncertavo 1osios  muzikos mokyklos  dūdų orkestras  vadovas R.Zubrickas. Parkinsono draugijos ansamblis „Gaida“ir kapela „Savi“bei draugijojs Judesio ir šokių terapijos studijos lankytojai . Po koncerto visi dalyvai buvo pakviesti pabendrauti prie arbatos puodelio į Šiaulių Parkinsono draugijos patalpas adresu Aušros alėja 64. Dar ilgai netilo muzikos garsai ir svečių bei draugijos narių malonus pasisėdėjimas prie šventinio stalo, pabendravimas, bėdų ir džiaugsmų pasidalinimas. Juk  reikia  tiek nedaug,tik gražios bendros šventės ir visi likimo broliai ir sesės tampa lyg vienos šeimos nariai.


„GRAŽI TU MANO„ – taip vadinosi renginys skirtas Lietuvos atkūrimo 100-osioms metinėms paminėti Šiaulių Parkinsono draugijoje.

Šiaulių Universiteto socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros rektorius, Valstiečių Žaliūjų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas- lektorius E.Elijošius paruošė 100 skaidrių skirtų  apibūdinti Lietuvos nepriklausomybės keliui. Nusipelnę garbingi žmonės Lietuvai dabar prisimenami kaip istoriniai vykiai. Ta proga Parkinsono draugijos narė – poetė S.Grybauskienė išleido savo penktąją poezijos knygą „Pasiilgau lietaus,savo svečio „. Kita draugijos narė – poetė  S.Merkienė sukūrė keletą eilėraščių skirtų Lietuvos garbingam jubiliejui.

Renginyje svečiavosi literatas – satyrikas V.Gasparavičius, solistė A.Lengvinienė kurie savo puikiais muzikiniais kūriniais virpino susirinkusiūjų širdis. Eiles skirtas Lietuvai skaitė draugijos narės I.Gilienė,D.Zakarienė,V.Kauneckienė,R.Mikolaitienė. Savo prisiminimais apie tremtį ir vėliavos iškėlimą Šiauliuose prieš 50 metų dalinosi J.Grigaliūnas ir.B.Gaižauskas. Renginį įamžino operatorius –fotografas Rimtautas Gentvilas. Dar ilgai draugijos nariai dalinosi  įspūdžiais prisiminimais, prisimindami  savo jaunystės laikus, kokia buvo  Lietuva prieš 80 metų.


2017 metų gruodį Šiaulių Parkinsono draugija apdovanota 2017 metų “Gerumo angelu”, kaip aktyviausia  Nevyriausybinė organizacija Šiauliuose.

2017 metais draugija surengė penkiolika renginių neįgaliesiems, kuriuose dalyvavo Šiaulių Respublikinės ligoninės gydytojai, teisininkai, Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovai ir daug kitų įdomių lektorių. Draugijos nariai vyko į ekskursijas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, poilsiavo Šventojoje. Draugija vykdo daugybę užimtumo veiklų: jos nariai dalyvauja Etninės kultūros ir darbo terapijos užsiėmimose, Amatų klubo „Odos dizainas„ veikloje, Sveikatinimo studijoje „Gyvenimo ratas“, dalyvauja parodose bei mugėse su savo rankų darbo gaminiais. Draugija turi ansamblį „Auksinio rudens melodijos“ bei kapelą „Savi“, mėgėjų teatrą „Devyni žolynai“ bei Judesio ir šokių terapijos studiją „Tango“. Aktyviai dalyvauja bei koncertuoja ne tik Šiaulių miesto renginiuose, bet vyksta į kitus Lietuvos miestelius. Bendradarbiauja ir draugauja su įvairiomis įstaigomis ir organizacijomis Šiauliuose, su kitų Lietuvos miestų draugijomis bei bendrijomis.

Draugijos narės R.Mikolaitienė ir R.Lacienė apdovanotos Seimo narių padėkomis.


2017 m. gruodį dar viena “Gervė” Šiaulių Parkinsono draugijai už 2017 metais nuveiktus darbus, aktyvų  dalyvavimą miesto, nevyriausybinių organizacijų renginiuose, parodose, mokymuose, konferencijose.

2016 m. gruodžio 1-ąją Šiaulių Parkinsono draugijai už aktyvią veiklą ir dalyvavimą miesto renginiuose buvo įteikta Šiaulių miesto mero  A. Visocko padėka ir neįgaliųjų simbolis „Gervė“.

gelespadeka


2015 metais Šiaulių Parkinsono draugija buvo apdovanota už geriausią metų projektą “Bendradarbiavimui ir draugystei ribų nėra” Šiaulių nevyriausybinių organizacijų tarpe. Draugijos pirmininkė Z.Vaidilienė už darbą draugijoje, savanorystę ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanota “Gerumo angelo” statulėle.

2 1

“10 metų su Parkinsono liga“

Taip vadinosi NVO projektas, kurį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė. Spalio 7 d. įvyko Respublikinis renginys, skirtas Šiaulių Parkinsono draugijos 10-ties metų veiklos minėjimui. Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkei Zitai Vaidilienei buvo įteiktos Sveikatos Apsaugos Ministerijos, Lietuvos Respublikos Seimo, Šiaulių miesto mero A.Visocko ir Lietuvos Parkinsono draugijos pirmininkės V.Valeikienės padėkos už puikų darbą Lietuvos Parkinsono ligos draugijoje, projektinę bei aktyvią visuomeninę veiklą, pagalbą neįgaliesiems.
Daug šiltų ir gražių žodžių sulaukėme iš ypatingos viešnios – Lietuvos Parkinsono draugijos pirmininkės m.dr. gydytojos neurologės V.Valeikienės (Vilnius), Lietuvos ryto žurnalistės D.Gudavičiūtės, Vilniaus Parkinsono draugijos narių. Puikiomis savo kūrybos dainomis renginio dalyvius stebino Romas Stonis (Vilnius). Šiauliečiams savo nuostabius kūrinius dovanojo dailininkas Zinas Kazėnas (Vilnius). Renginyje svečiavosi Akmenės Parkinsono bendrijos pirmininkė D.Rudienė ir bendrijos atstovai, Telšių Parkinsono draugijos pirmininkė L.Sabaliauskienė, pavaduotoja I.Dužinskienė ir draugijos atstovai, Lietuvos neįgaliųjų ir pensininkų bendrijos prezidentas A.Grigalius ir bendrijos nariai.
J.Šakočiuvienė, Seimo narės R.Baškienės padėjėja, įteikė padėkas draugijos nariams, dalyvaujantiems draugijos veikloje 10 metų.
Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai S.Tumėnas ir A.Gumuliauskas, bei Šiaulių miesto Valstiečių ir Žaliųjų sajungos pirmininkas E.Elijošius. Valdžios atstovai įteikė Lietuvos Respublikos Seimo padėkas aktyviausiems ir darbščiausiems draugijos nariams.
Renginyje dalyvavo Šiaulių miesto mero pavaduotojas J.Sartauskas, NVO projektų koordinatorė D.Vietienė. Buvo įteiktos Šiaulių miesto mero padėkos Parkinsono draugijos įkūrėjams ir vadovams. Daug gražių žodžių išgirdome iš Šiaulių miesto mero patarėjos J.Šivickienės, ŠNVOK prezidentės V.Pocivienės.
Renginyje pasisakė draugijos įkūrėja R.Zlatkuvienė, draugijos narės Z.Dildienė, D.Zakarienė.
Puikius sveikinimo žodžius tarė „Menų šaltinio“ atstovė O.Šalkevičienė, ŠMND pirmininkė R.Petronienė, Širdininkų klubo prezidentė G.Čekatauskienė, draugijos „Atgaiva“ atstovai. Dėkojame ir Šiaulių pagyvenusių žmonių klubui „Židinys“, Artrito draugijos „Artis“ pirmininkei I.Gaidamavičienei, Bočių draugijos atstovei ir visiems svečiams, draugams, draugijos nariam, draugijos nariui Rimtautui Gentviui, už filmuotą šventinį renginį. Filmuotą medžiagą rasite Šiaulių parkinsono draugijos facebook‘o puslapyje.
Renginio dalyviai džiaugėsi gražia rankdarbių paroda, pasiūtomis lininėmis lėlėmis, paveikslėliais, maišeliais, papuošalais, suvenyrais (rankdarbių būrelio vadovė V.Neverdauskienė).
Amatų klubas „Odos dizainas“ demonstravo rankų darbo dirbinius iš natūralios odos, suvenyrus, sages, pakabukus, odinius butelius, vazas, paveikslus bei kitus gražius rankdarbius (vadovė L.Čiutienė).
Renginyje koncertavo Šiaulių Parkinsono draugijos ansamblis “Auksinio rudens melodijos“, kapela „Savi“ (vadovas S.Vedeckis), Judesio iš šokio terapijos studijos šokėjai (vadovas L.Laureckis), Telšių Parkinsono bendrijos ansamblis, vadovaujams A.Karaliaus, Telšių pensininkų ir neįgaliųjų bendrijos ansamblis, vadovaujamas J.Fabijonavičienės ir Šiaulių „Volta“ pramoginių šokių šokėjai K.Arbačauskaitė ir A.Urbonas (vadovė
B.Malinauskienė).
Renginį rėmė ir sidabruotą vandenį bei arbatą dalino UAB „Burbuliukas“ vadybininkai.
Dar ilgai bendravo susirinkę svečiai iš įvairių šalies kampelių prie šventinio stalo.
Juk svarbiausia – draugystė, supratingumas ir abipusis bendravimas.
Dėkojame renginio rėmėjams.


Šiaulių Parkinsono draugija įvykdė sveikatinimo projektą

„Judėjimas ir sveikatos stiprinimas – raktas į ilgaamžiškumą“,

kurio tikslas buvo sveiko gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo propagavimas. Projektas buvo finansuotas Šiaulių miesto savivaldybės.

Šiaulių miesto visuomenės Sveiktos biuro darbuotoja Diana Gedminienė, viktorinos „Raktas į sveikatą“ pagalba, mokė kaip sveikai maitintis, kokios yra sveiko maitinimosi taisyklės, išaiškino „Maisto piramidę“.

Draugijos nariai labai noriai lankė Sveikatinimo projekto lėšomis finansuotas automatinio klasikinio masažo procedūras Šiaulių Univesiteto Sveikatinimo ir Hipoterapijos centre.

Rugpiūčio 8 d. Draugijos nariai aplankė provizorės Jadvygos Balvočiūtės ekologinį žolelių ūkį ir klausė paskaitą „Vaistinė žolėse”. Gerbiama J.Balvočiūtė labai įdomiai pasakojo apie augalų gydomąsias savybes, vaišino skaniomis žolelių arbatomis su kaimišku sūriu.  Kiekvienas norintis išgirdo iš žolininkės asmenines rekomendacijas, kokias arbatas gerti, sergant vienomis ar kitomis ligomis.

Šiaulių Parkinsono draugija įsigijo šiaurietiško  ėjimo lazdų ir aktyviai dalyvauja miesto sporto renginiuose.


Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų

Šiaulių Parkinsono draugija baigė vykdyti projektą „Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų“, kurį finasavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Projekto metu buvo organizuojamas renginys Pasaulinei Parkinsono ligos dienos minėjimui „Ištieskime vieni kitiems ne tik pagalbos, bet ir draugystės ranką.“ Renginyje dalyvavo Parkinsono draugijos globėjas gydytojas neurologas Konsultacinės poliklinikos vedėjas A.Lukošaitis, kuris papasakojo „Kaip susigyventi su Parkinsono liga“. Renginyje svečiavosi Seimo narys A.Gumuliauskas, seimo nario padėjėjai E.Elijošius bei A.Striaukaitė, Europarlamentaro B.Ropės padėjėja J.Šakočiuvienė, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Renginio metu buvo įteiktos Seimo narių padėkos Parkinsono draugijos nariams. Renginyje dalyvavo ir Telšių Parkinsono draugijos nariai, kurie su savo ansambliu atliko keletą kūrinių, buvo skaitomi savo kūrybos eilėraščiai. Renginyje koncertavo ir Šiaulių Parkinsono draugijos ansamblis „Auksinio rudens melodijos“ ir kapela „Savi“.

Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos ir su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro profesinės reabilitacijos skyriaus vadove G.Martinaitiene. Ji gegužės 22 d. dalyvavo organizuotame renginyje „Sužinok, pamatyk, dalyvauk“, kuriame supažindino neįgaliuosius su profesine reabilitacija, tai yra mokymais, kuriuose gali dalyvauti neįgalūs asmenys, lankyti patinkančius kursus, įsigyti profesiją, įsidarbinti arba susikurti sau darbo vietą. Vadovė pristatė ne vieną sėkmės istoriją, kur neįgalūs asmenys puikiai sukuria verslą ar darbo vietą. Reabilitacijoje išmokstama  floristikos meno, siuvimo, grožio procedūrų atlikimo, medžio drožėjo, vairuotojo ir kitų specialybių. G.Martinaitienė pakvietė draugijos narius apsilankyti Darbo rinkos mokymosi centre ir susipažinti su mokymosi bei darbo specifika.

Atšilus orams Parkinsono draugijos nariai nuvyko į Šiaulių rajono Etninės kultūros ir tradicinių  amatų  centrą. Tai Kuršėnų buvusio dvaro sodyba – vienintelis Lietuvoje išlikęs lenininis dvaras nuo 1631 m. Pagrindinis centro uždavinys – krašto tradicijų, papročių, tradicinių amatų išsaugojimas, atgaivinimas. Čia galima susipažinti su amatais nuo seniausių laikų iki šių dienų. Draugijos narius pasitiko Kuršėnų „Puodžių karalius“ A.Tamašauskas, kuris ir vedė edukacinius užsiėmimus – lipdymą iš molio. Kiekvienas savo dirbinį galėjo parsivežti namo.

Netoli nuo Etninės kultūros ir  tradicinių amatų centro įsikūrusi ir tautodailiniko R.Baškio Etninė sodyba. Parkinsoniečius šiltai sutiko ir aprodė “Medinukų muziejų“ pats R.Baškys. Tai nepaprasto grožio medžio drožiniai ir dirbiniai, pasakų herojai, angelai, velniai, deivės, paukščiai, gyvūnai ir seimo nariai, kurie atsispindi tautodailininko kūryboje.

Birželio 7 d. Parkinsono draugijos nariai susiruošė į Juodosios keramikos dirbtuves, kurios randasi Gruzdžiuose pas Reginą ir Vytautą Mataičius. Juodoji keramika – subtilus dalykas. Tik į rankas paėmęs tokį dirbinį suprasi, jog jis lipdytas iš molio, o ne lietas iš metalo. Šalyje yra keletas Juodosios keramikos meistrų. Tarp jų – ir Gruzdžiuose įsikūrę Vytautas bei Regina Mataičiai.  Čia apsilankiusieji supažindinami, kaip daromi keramikos dirbiniai, taip pat yra galimybė jų įsigyti. Parkinsono draugijos nariai dalyvavo R.Mataitienės edukaciniuose užsiėmimuose ir lipino iš molio „Laimės“ pasagas, vazeles, sraiges, drambliukus ir kitokius dirbinius. Kiekvienas savo dirbinius galėjo parsivežti namo. Projekto dalyviai apsilankė ir Šiaulių „Angelų muziejuje“ ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį su muziejaus įkūrėju R.Milkintu. Apžiūrėjome šimtus įvairiausių angelų figūrėlių ir dalyvavome edukaciniame užsiėmime, kuriame galėjo pasigaminti dirbinį su angelų motyvu. Parkinsono draugijos nariai džiaugiasi dalyvavę projektinėje veikloje, juk projekto tikslas mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį įtraukiant juos į aktyvią visuomeninę veiklą, kuri tiesiogiai veikia senyvo amžiaus sveikatą ir gerovę.


LPLD Telšių skyriaus įkūrimo šventėje

2017 m. gegužės 18 d. Šiaulių Parkinsono draugijos nariai buvo pakviesti dalyvauti  Lietuvos Parkinsono Draugijos Telšių skyriaus  susikūrimo šventėje. Šventėje dalyvavo Telšių meras, P.Kuizinas, Seimo narys  V Bukauskis, seniūnas, tarybos nariai, Telšių dramos teatro direktorė, bibliotekos direktorė ir kiti garbūs žmonės. Renginyje dalyvavo Akmenės Krašto bendrijos  pirmininkė D.Rudienė su draugijos nariais ir mes didelis būrys Šiaulių Parkinsono draugijos nariai  su pirmininke  Zita  Vaidiliene ir ansamblio dalyviai , kurie koncertavo renginyje.

Susikūrimo šventėje buvo pasirašyta Akmenės, Telšių ir Šiaulių  draugijų bendradarbiavimo sutartis, kurioje įsipareigojome draugauti, bendrauti ir dalintis bėdomis ir rūpesčiais. Renginį vainikavo vaišių stalas ,graži muzika ir neigalių žmonių šokių rateliai.


Pasaulinės sergančiųjų Parkinsono liga dienos minėjimas

Į Šiaulių Socialinio paslaugų centro salę susirinkęs gausus būrys parkinsoniečių ir svečių paminėjo Pasaulinę Parkinsono ligos dieną. Renginyje dalyvavo garbūs svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys A. Gumuliauskas, LVŽS pirmininkas E. Elijošius, seimo narių padėjėja A. Striaukaitė, europarlamentaro B. Ropės atstovė J. Šakočiuvienė.

Seimo narys įteikė Seimo padėkas Parkinsono draugijos darbščiausiems, aktyviausiems nariams: R. Mikolaitienei, V. Šukienei, R. Granauskienei, A. Orlauskui, V. Galdikienei, D. Zakarienei, J. Grigaliūnui, draugijos pirmininkei Z. Vaidilienei, Telšių Parkinsono draugijos pirmininko pavaduotojai I. Dužinskienei.

Renginyje dalyvavęs Šiaulių konsultacinės poliklinikos vedėjas, neurologas, Parkinsono draugijos globėjas, gyd. A. Lukošaitis pasveikino draugijos narius, palinkėjo kuo geresnės sveikatos.

Į svečius atvykę Telšių Parkinsono draugijos ansamblio nariai surengė šaunų koncertą.

Šiaulių Parkinsono draugija vykdo NVO projektą „Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų“. Renginyje dalyvavo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai: Šiaulių artrito klubo „Artis“ pirmininkė I. Gaidamavičienė, Šiaulių poezijos ir menų asociacijos „Menų šaltinis“ atstovė O. Šalkevičienė, ŠMND pirmininkė R. Petronienė, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų klubo „Atgaja“ pirmininkas E.Kalinaitis, Sveikatinimo asociacijos „Naujas žingsnis“ pirmininko pavaduotoja A. Michailova, buvusi ilgametė Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė R. Zlatkuvienė, Vilniaus Parkinsono draugijos narys  R. Stonis, savo dainomis ir muzika užbūręs susirinkusiuosius.

Pavasarinėje „Maisto banko“ akcijoje savanoriavusiems Parkinsono draugijos nariams padėkas įteikė Šiaulių LPF „Maisto banko“ Šiaulių regiono padalinio vadovė Lauryna Palekienė.

Sveikinome jubilijatus bei gimtadienininkus.

Parkinsono ligos dienos minėjimo šventę vainikavo Etnokultūros ir darbo terapijos „Praverkime močiutės skrynią“ bei „Odos dizaino„ užsiėmimus lankančiųjų rankomis pagamintų raudonų tulpių įteikimas visiems renginio dalyviams ir  Šiaulių Parkinsono draugijos ansamblio „Auksinio rudens melodijos“ ir kapelos „Savi“ koncertas. Po koncerto visi renginio dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo pasidalinti bėdomis ir rūpesčiais, džiaugsmais ir įspūdžiais. Renginį vedė Šiaulių parkinsono draugijos pirmininkė Z. Vaidilienė ir  pavaduotoja  V. Neverdauskienė.


2016 metų ataskaitinis susirinkimas

Vasario 27 d. Šiaulių socialinės paramos tarnybos salėje įvyko Šiaulių Parkinsono draugijos 2016 m. veiklos ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo D. Zakarienė, sekretoriavo R. Mikolaitienė. Revizijos komisijos patikrinimo aktą perskaitė V. Šukienė, draugijos veiklų ir projektų ataskaitą pateikė draugijos pirmininkė  Z. Vaidilienė.

2016 m. Šiaulių Parkinsono draugija įvykdė du projektus: “Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje,“ kurį finansavo Neįgaliųjų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir NVO projektą „Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų“, kurį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

Revizijos komisijos patikrinimo aktą ir pirmininkės ataskaitas draugijos nariai įvertino  labai gerai. Susirinkimo metu buvo  išrinkta nauja Parkinsono draugijos revizijos komisija. Aptarti planuojami renginiai, ekskursijos, edukacijos.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo du būsimieji kinezioterapiautai: E.Kančelkis ir L.Vaičiulis. Jaunieji specialistai labai įdomiai susirinkusiems papasakojo apie Parkinsono ligos stadijas ir jos gydymą mankštos pratimais, apie insultą, kuris ateina nelauktai ir pažeidžia žmogaus galvos kraujagysles. Čia pat draugijos nariai atliko keletą lengvų mankštos ir  judesio terapijos pratimų. Šiuo metu Šiaulių Parkinsono draugijoje praktiką atlieka Klaipėdos medicinos kolegijos studentas kineziterapiautas E.Kančelkis. Du kartus per savitę draugijos nariams pravedama gydomoji mankšta.

Pasveikinome vasario mėnesį gimusius draugijos narius. Renginio dalyviams koncertavo draugijos ansamblis „Auksinio rudens melodijos“ ir kapela „Savi“, vadovas S. Vedeckis. Po susirinkimo draugijos nariai bendravo prie arbatos puodelio.


Rudens gėrybių šventė

2016 m. rugsėjo “Rudens gėrybių šventės” renginyje turėjome daug garbingų svečių: Šiaulių miesto mero pavaduotoją S.Tumėną, Seimo narį V.Simulik ir jo padėjėją R.Kvedarienę, seimo narės R.Baškienės padėjėją G.Kudulienę, Europarlamentaro B.Ropės padėjėją J.Šakočiuvienė, Inkstų ligų klubo pirmininką E.Kalinaitį, Artrito klubo pirmininkę I.Gaidamavičienę, ŠMND pirmininkę R.Petronienė, Sveikatinimo asociacijos “Naujas žingsnis” lektorę D.Paulauskienę, Šiaulių universiteto dėstytoją E.Alijošių.

Buvo surengtas “Šauniausios gaspadinės – 2016” konkursas. Visi draugijos narių patiekalai buvo gardūs ir visi labai gražiai paruošti. Komisijai nebuvo lengva vertinti ir išrinkti nugalėtojas, kurios buvo apdovanotos prizais.

Apdovanotos ir visos rudeninių puokščių konkurso dalyvės.

Renginyje koncertavo draugijos kapela ir ansamblis “Auksinio rudens melodijos”. Draugijos nariai džiaugėsi dalyvavimu gražiame ir turiningame renginyje.

3349

3363 3361

 33743373


Projektas “Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų” įvykdytas

2016 m. rugsėjį Šiaulių Parkinsono draugija baigė vykdyti ŠNVOK projektą „Bendradarbiavimui ir draugystei nėra ribų“. Projektas buvo tęstinis, vykdomas trejus metus. Keliuose projekto renginiuose dalyvavo cukrinio diabeto klubo „Lemtis“ atstovai, kurie supažindino mus su cukraus kiekio kraujyje matavimo procedūromis ir jų svarba. Inkstų ligų klubas „Atgaja“ pakvietė kartu vykti į ekskursiją į Anykščių „Lajų taką“. Vykusiuose renginiuose dalyvavo Šiaulių miesto neigaliųju draugijos atstovai, Šiaulių miesto atrito klubo draugijos nariai, ŠNVOK organizacijos ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovai.

Projekto pabaigą vainikavo ekskursija į Kretingos muziejus ir žiemos sodą, pasivaikščiojimas didžiausiame Europoje Japoniškame sode ir Baltų mitologijos parko pažintiniais takais, kur Baltų dievų skulptūros išsidėsčiusios piramidės formos miško teritorijoje ir atskleidžia baltų grupės tautų mitologinę pasaulėžiūrą ir religiją.

Draugijos nariai džiaugiasi  gražiais ir įdomiais renginiais.

unnamed unnamed1 unnamed2


Susitikimas su Šiaulių teritorinės ligonių kasos atstovais. Apie nemokamus tyrimus

Gegužės 23 dieną įvyko Parkinsono draugijos susitikimas su Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) atstovais. Kontrolės skyriaus vedėja Dalia Ozolienė draugijos nariams išsamiai papasakojo, kokie tyrimai apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu turi būti atliekami nemokamai, bei atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

index untitled

Gausiai Socialinės paramos centro salėje susirinkę Šiaulių Parkinsono draugijos nariai įdėmiai klausėsi Šiaulių TLK Kontrolės skyriaus vedėjos Dalios Ozolienės pateikiamos informacijos. Šiaulių TLK nuotrauka.

Pranešėja pabrėžė, kad apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams visi laboratoriniai tyrimai, numatyti Šeimos gydytojo medicinos normoje, turi būti atliekami nemokamai. Pacientai ateinantys pas šeimos gydytoją turėtų žinoti, kad jiems nemokamai gali būti atliktas hematologinis kraujo tyrimas, glikemijos kiekio kraujyje nustatymas, gliukozės toleravimo mėginys, C reaktyvaus baltymo ir/arba ENG tyrimas, šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi) kalio ir natrio kiekio kraujo serume nustatymas, kreatinino ir šlapalo (urea) bei cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis, ligomis) nustatymas. Visi šie tyrimai atliekami pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje. Jei šių tyrimų gydymo įstaiga, prie kurios pacientas yra prisirašęs, pati neatlieka, ji turi užtikrinti šių laboratorinių tyrimų atlikimą sudarydama sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu šie tyrimai yra nemokami, tai yra kompensuojami iš PSDF biudžeto lėšų, kai šios paslaugos suteikiamos jų pasirinktoje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje jie yra prisirašę, kai tyrimą atlikti paskiria gydytojas. Nei už mėginių paėmimą, nei už talpas pacientui mokėti nereikia.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami pagal profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarkas. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka numato laboratorinius tyrimus ir sveikatos tikrinimų dažnį pagal amžiaus grupes. Juos suaugusiems asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat nemokamai atlieka šeimos gydytojas.

Tvarkoje nurodyta, kad suaugusiesiems iki 65 metų bendras kraujo tyrimas, bendras šlapimo tyrimas ir gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami kartą kas dveji metai. Vyresniems nei 65 metų amžiaus – bendras šlapimo tyrimas, gliukozės kiekio kraujyje tyrimas atliekami dažniau –  kartą per metus, o bendras kraujo tyrimas – kartą per dvejus metus. Cholesterolio tyrimas suaugusiesiems atliekamas  kartą per metus.

Papildomai iš PSDF biudžeto gydymo įstaigoms apmokamas glikozilinto hemoglobino koncentracijos kraujyje nustatymas. Šeimos gydytojas šį tyrimą skiria pacientui, kuriam pagal Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą paskirtas cukrinio diabeto gydymas. Šis tyrimas parodo, kokie diabetu sergančio ligonio gliukozės kiekiai buvo per pastaruosius tris mėnesius. Tyrimas ypač svarbus diabeto komplikacijų prevencijai. Padidėjusi šio rodiklio reikšmė rodo, kad būtina tolesnė diabeto gydymo korekcija. Per kalendorinius metus iš PSDF biudžeto lėšų apmokama iki 4 glikozilinto hemoglobino tyrimų vienam pacientui. Pakartotinis tyrimas skiriamas ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo ankstesnio glikozilinto hemoglobino tyrimo.

Apmokamas ir kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas. Protrombino laiko (INR) nustatymas skiriamas pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocoumarolum). Per kalendorinius metus apmokama iki 12 tyrimų. Šių tyrimų atlikimo dažnumas nereglamentuotas, tai sprendžia gydantis gydytojas.

Už visus šiuos tyrimus, paskirtus šeimos gydytojo, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu mokėti nereikia.

Be to, siųsdamas planinei operacijai šeimos gydytojas turi atlikti jo kompetencijai priskirtus reikalingus tyrimus. Iš PSDF biudžeto kompensuojami ir šie kraujo tyrimai: protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas, aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas bei kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.

Dažnai pacientai nežino, už kokius tyrimus reikia mokėti, o kurie apdraustiesiems apmokami PSDF biudžeto lėšomis. Šeimos gydytojas turėtų informuoti, kurie iš jų yra mokami, kurie – nemokami.

Kontaktai žiniasklaidai: Irena Budrienė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė. Tel. (8 41) 596 135, el. paštas:irena.budrienė@vlk.lt

Rūpimus klausimus galima pateikti el. paštu info@vlk.lt.  Ligonių kasų bendrasis informacijos telefono numeris (8 700) 88888.


Pasaulinei Parkinsono ligos dienai paminėti

Balandžio 25 d. Šiaulių Parkinsono draugijoje buvo minima Pasaulinė sergančiųjų Parkinsono liga diena. Gausiai susirinkę draugijos nariai klausėsi Šiaulių konsultacinės poliklinikos vedėjo neurologo A.Lukošaičio patarimų. Miesto savivaldybės vicemero S.Tumėno, Lieporių bibliotekos vedėjos R.Vertelienės, asociacijos“Menų šaltinis “atstovų, ŠMND pirmininkės R.Petronienės, sveikatinimo asociacijos “Naujas žingsnis“ p.pavaduotojos A.Michailovos  sveikinimų.

Gražių palinkėjimų ir Seimo narės R.Baškienės padėkų sulaukė draugijos narės R.Lacienė, R.Mikolaitienė, V.Neverdauskienė ir draugijos pirmininkė Z.Vaidilienė, kurias įteikė Seimo narės R.Baškienės padėjėja J.Šakočiuvienė.

Į gražų renginį buvo atvykę nesenai susikūrusios Akmenės Parkinsono bendrijos pirmininkė Danutė Rudienė su savo bendrijos  narėmis ir  padovanojo draugijai nuostabų rankų darbo angelą, kuris simbolizuoja draugystę ir bendradarbiavimą.

Renginyje koncertavo Šiaulių “LAUROS” studijos auklėtiniai ir garsioji Šiaulių muzikos pedagogė, dainų autorė, atlikėja Laura Remeikienė. Draugijos narius ir svečius linksmino Šiaulių Parkinsono draugijos kapela, ansamblis “Auksinio rudens melodijos”, vadovaujama S.Vedeckio.

Renginio metu buvo galima pasidžiaugti draugijos narių rankdarbių paroda. Dirbiniai iš lino ir odos ne vieną stebimo savo grožiu ir išskirtinumu. Pasivaišinę prie gausaus stalo draugijos nariai geros nuotaikos išsiskirstė.

Ačiū visiems dalyvavusiems šventėje, rėmėjams ir prisidėjusiems prie jos organizavimo.

siauliai siauliai1

siauliai2 siauliai3

siauliai4


2015 m.
Bendradarbiavimui ir draugystei ribų nėra

Taip pavadintas Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas projektas skirtas regionų etnokultūros metams pažymėti. Projektą vykdo Šiaulių Parkinsono draugija.

2015 m. spalio 26 d. į socialinės paramos centro salę atvyko svečiai iš Telšių, Lietuvos neigaliųjų pensininkų bendrijos nariai  ir  prezidentas A.Grigalius, Poezijos ir Kitų Menų Mėgėjų Asociacijos “Menų Šaltinis“ kolektyvas, Šiaulių miesto neigaliųjų draugijos ir Parkinsono draugijos nariai. Kolektyvai – aukštaičiai, žemaičiai, suavlkiečiai ir dzūkai – atstovavo regionus. Vyko varžytuvės: tradicijų, papročių, kulinarinio paveldo, tarmių ir kolektyvų pasirodymų.

Vertinimo komisijoje dalyvavo Šiaulių miesto mero pavaduotojas S.Tumėnas, ŠNVOK atstovė V.Krutova ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šiaulių miesto skyriaus atstovė V.Rukevičiūtė. Renginį vedė Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Z.Vaidilienė.

Varžytuvėse nugalėtojų nebuvo. Nugalėjo draugystė, bendravimas ir kolektyvų bendradarbiavimas. Komisijai ir dalyvių komandos atstovams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanos. Visi dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo. Skambėjo muzika ir dainos, kurios suartino visus likimo brolius nors trumpam pamiršti savo širdies skausmus ir sunkią negalią.

14 23

5 6 8

9


Maisto banko akcijoje

Šiaulių Parkinsono draugijos nariai su džiaugsmu talkino 2015 metų spalio 16-17 dienomis “Maisto banko” organizuotoje jubiliejinėje akcijoje.

unnamed unnamed1

unnamed3

unnamed2


Šauniausios gaspadinės konkursas

2015 m. rugsėjo 28 d. į Šiaulių Socialinės paramos centro salę sugužėjo Šiaulių Parkinsono draugijos nariai nešini pilnais krepšiaus rudens gėrybių: kas uobolių, kriaušių, moliūgų, kas apynių, putino uogų, spalvingų klevo lapų, kas grybų, pomidorų ir kitų sodo ir daržo gėrybių. Draugijos moterys puošė konkursinį stalą savo sveikais, vienos už kitą išradingesniais ir gardesniais patiekalais.
Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė pradėjo renginį pasveikindama susirinkusiuosius su auksinio rudens švente ir linkėdama visiems
puikios nuotaikos. Renginyje dalyvavo svečiai iš ŠNVO konfederacijos, vykdančioji direktorė J.Šivickienė, tarybos narys E.Kuvikas, Šiaulių miesto Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė V.Rukevičiūtė, Visuomenės sveikatinimo asociacijos „Naujas žingsnis“ pirmininko pavaduotoja A.Michailova.

Konkurso „Šauniausia gaspadinė – 2015″ vertinimo komisija, įvertinusi patiekalų grožį ir skonį, išrinko prizininkus: pirmosios vietos buvo skirtos V.Galdikienei ir V.Šukienei, antrosios – G.Kriščiūnienei ir Z.Dildienei, trečiosios atiteko Z.Bučinskienei ir R.Navakauskui.
Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti draugijos padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Taip pat renginio metu buvo pasveikinti jubiljatai ir gimtadienius švenčiantys draugijos nariai.

Renginio dalyvius  linksmino Šiaulių Parkinsono draugijos mėgėjų teatro „Devyni žolynai“ aktoriai ir dėdė “Rudenėlis„ – J.Šukys, kuris minė šventės dalyviams
mįsles ir teisingai įminusiems dovanojo įvairiausias daržoves iš savo didžiulio krepšio. Savo skambiomis dainomis ir kapela linksmino S.Vedeckio vadovaujamas parkinsoniečių  ansamblis “Auksinio rudens melodijos“. Renginį papuošė ir eilėraščių skaitovės Z Dildienė, V.Šukienė ir V.Galdikienė.

Draugijos nariai vaišinosi rudens gėrybėmis, dainavo, linksminosi ir šoko pamiršdami savo bėdas ir ligas. Skirstydamiesi po šventės dėkojo renginio organizatorei draugijos  pirmininkei Z.Vaidilienei, pavaduotojai V.Neverdauskienei, iždininkei R.Mikolaitienei ir visiems prisidėjusiems prie gražios rudens gėrybių šventės organizavimo, jau laukdami naujų susitikimų.

unnamed5 unnamed7 unnamed3

unnamedunnamed1

unnamed2

unnamed4unnamed6

unnamed11


Kelionių vasara

2015 m. birželio 27 d. aplankę jurbarkiečius ir susitikę su kitų draugijų atstovais, Šiaulių Parkinsono draugijos nariai toliau tęsia savo keliones…

Liepos 8 d. užsakytas autobusas nuvežė mus į Naisius. Kelionės tikslas – aplankyti vienintelį Lietuvoje Baltų dievų muziejų su daugiau kaip 50 ąžuolinių skulptūrų. Gidė mus lydėjo į Saulės ir Ugnies aikštes, smalsiai apžiūrėjome Saulės, Aušrinės, Vakarės ir Šiaurinės skulptūras. Ugnies aikštėje tylėdami du kartus apėjome aplink aukurą – kas turėtų išpildyti didžiausią norą, Baltų dievų takais nuėjome iki Alkos kalno su Perkūno ir tamsos valdovo Velnio stulpais, prisilietėme prie 7 stulpų, kurie padeda išlaikyti savyje gerumą, tikėjimą, ramybę.

Apžiūrėjome paukščių inkilėlius, bet labiausiai sudomino inkilėlis boružėms. Apsilankėme žirgyne, kuriame auginami lietuviškieji Žemaitukai. Grįžome išvargę, bet kaip visad pilni neišdilfomų įspūdžių.

Už išvyką nuoširdžiai dėkojame LVŽS pirmininkui mecenatui Ramūnui Karbauskiui.

Pasaulinės sergančiujų Parkinsono liga dienos paminėjimas

2015 m. balandžio 27 d. į Šiaulių socialinės paramos centro salę susirinko didžiulis būrys Šiaulių Parkinsono draugijos narių ir svečių. Ir tądien buvęs nuostabus pavasariškas oras visus nuteikė pakiliai ir šventiškai.

Į Parkinsono ligos dienos minėjimo iškilmes atvyko Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas S.TUMĖNAS, Šiaulių konsultacinės poliklinikos vedėjas neurologas Šiaulių Parkinsono draugijos globėjas ir gydytojas A.LUKOŠAITIS, Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentė V.POCIUVIENĖ , Vykdančioji direktorė J.ŠIVICKIENĖ, Seimo nario E.Žakario padėjėja S.PASECKIENĖ, Šiaulių klubo „MENŲ ŠALTINIS“ teatro režisierė O.ŠALKEVIČIENĖ, Šiaulių neigaliųjų draugijos pirmininkė R.PETRONIENĖ. Visi linkėjo kuo geresnės sveikatos, puikios pavasariškos nuotaikos ir draugystės, bendravimo, paramos ir paguodos vienų kitiems.

Gražius žodžius ir palinkėjimus padovanojo ilgametis draugijos narys, garbingo amžiaus sulaukęs J.Grigaliūnas.

Po sveikinimų sekė iškilmingas koncertas kurį vedė Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė. Draugijos narius linksmino Šiaulių Logopedinės mokyklos muzikavimo būrelis „DŪDELĖ“, Šokių studija “Sparnai“, klubo “Menų šaltinis“ teatras „Vitaminas C”. Šiaulių Parkinsono draugijos mėgėjų teatras „Devyni žolynai“ (vadovė V.Plančiūnienė) ir draugijos ansamblis „Auksinio rudens melodijos“ (vadovas S.Vedeckis).

Salę papuošė ir rankdarbių parodą surengė Šiaulių Parkinsono draugijos etnokultūros būrelis “Praverkime močiutės skrynią” (vadovė ir pirmininkės pavaduotoja V.Neverdauskienė).

Po koncerto visi draugijos nariai ir svečiai buvo pakviesti prie vaišių stalo linksmintis, dainuoti ir pamiršti savo ligą bei rūpesčius.

Norime padėkoti renginio rėmėjams: Norfos labdaros ir paramos fondui, UAB Kusta, UAB Citma, UAB Dovira, Šiaulių Socialinės paramos centro valgykos vedėjai I.Muižienei, visam paramos centro kolektyvui už geranoriškumą, draugiškumą ir pagalbą rengiant Šiaulių Parkinsono draugijos renginį.

image image


Svečiai

2015 metų kovo 23 dieną socialinės paramos centro salėje susirinko didelis būrys ne tik Parkinsono draugijos narių, bet ir svečių.

Renginyje dalyvavusi Šiaulių Teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėja D.Ozolienė paaiškino susirinkusiesiems apie tai, kokie pirminio lygio labarotariniai tyrimai atliekami ir kompensuojami iš PSDF biudžeto, pasakojo apie neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarką, apie bendrosios praktikos gydytojus ir pirminės priežiūros paslaugas, supažindino įvairiomis ligomis sergančiuosius su kompensuojamųjų vaistų priemokos ir receptų išrašymo tvarka, informavo kokios stacionarinės paslaugos ir gydymas ligoninėje nekainuoja pacientui, kalbėjo apie medicininę reabilitaciją ir sanatorinį gydymą, apie sąnarių endoprotezavimą ir komensavimo tvarką, odontologijos paslaugas ir kompensacijas.

Pateikusi klausytojams daugybę žinių apie paslaugas, TLK atstovė sulaukė begalės klausimų, į kuriuos noriai atsakinėjo ir paaiškino suprantamai kiekvienam ligoniui. Esame labai dėkingi Šiaulių TLK kontrolės skyriaus vedėjai D.Ozolienei.

Renginio metu sveikinome jubilijatus ir solinezantus. Koncertavo Parkinsono draugijos ansamblis „Auksinės rudens melodijos“ (vadovas St.Vedeckis), vaidino etnokultūros mėgėjų teatras „Devyni žolynai” (vadovė V.Plančiūnienė).

Siauliai_2015_3 Siauliai_2015_3


Ataskaitinis susirinkimas

2015 m.vasario 23 d. įvyko Šiaulių Parkinsono draugijos ataskaitinis susirinkimas.

2014 m. Šiaulių miesto neigaliųjų draugija vykdė projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje“: vykdė užimtumo veiklas, darbo terapiją, dailės terapiją, meninių gebėjimų ugdymą, teikė savipagalbos grupės ir asmeninio asistento paslaugas. Projekto vykdomose veikose dalyvavo ir Parkinsono draugijos nariai.

Pasirašyta 14 bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis įstaigomis ir irganizacijomis.

Per 2014 m. draugijoje buvo surengta 12 renginių, kuriuose dalyvavo gyd.A.Baublys, gyd.A.Lukošaitis, gyd.T.Vilūnas, farmacininkė A.Girdenienė, atstovai iš „Optikos pasaulio“, Šiaulių „Lesto“. Renginiuose dalyvavo Šiaulių logopedinės mokyklos moksleivių šokių kolektyvas „Sparnai“, muzikavimo kolektyvas „Dūdelė“, mokyklos mokytojų ansamblis. Viename renginių dalyvavo Kelmės rajono Maironių kaimo bendruomenės pirmininko pavduotoja V.Gedvygienė. Surengta rudenėlio šventė, sveiko maisto konkursas, adventinė vakaronė.

2014 m. buvo įvykdytas sveikatinimo projektas „Aktyvus senėjimas – gražesnis gyvenimo ruduo“, kurį finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

2014m.vykome į ekskursiją į Telšius. Aplankėme Alkos muziejų, katedrą, Gedgaudo dvarą.

2014 m. Parkinsono draugijos nariai dalyvavo sporto varžybose su Šiaulių mokytojų pensininkų klubu  „Šviesa“. Draugija buvo apdovanota padėkos raštais, o už laimėjimus rungtyse – medalius.

imageŠiaulių miesto savivaldybė apdovanojo Parkinsono draugiją už gerą darbą ir aktyvų dalyvavimą veiklose – gavome padėkos raštą ir simbolinę „GERVĘ”.

2014 m. Parkinsono draugiją apdovanojo ir Šiaulių Nevyriausybinių Organizacijų konfederacijos prezidentė už dalyvavimą rudeninių puokščių konkurse.

2014 m. Šiaulių Parkinsono draugija sukūrė ansamblį „Auksinio rudens melodijos“, kuriame dainuoja 14 draugijos narių, ir mėgėjų teatrą „Devyni žolynai”, kuriame vaidina 12 draugijos narių.

Kalėdiniame renginyje dalyvavo 80 dalyvių ir visi buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

Per 2014 metus į koncertus ir spektaklius buvo išdalinta 250 nemokamų bilietų.

Visus metus buvo sveikinami jubilijatai ir draugijos nariai švenčiantys gimtadienius.

2014 m. Spalio mėn. Parkinsono draugija parašė naują projektą 2015 m. „Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje“ projektas pateiktas Šiaulių miesto savivaldybei. Projektas įvertintas ir paskirtas finansavimas 5 tūkst. eurų. Šiuo metu draugijoje įdarbinti 6 darbuotojai kurie vykdo projekte numatytas veiklas.

Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė, tel. 8 615 24 732

2014 m.
Kalėdinė popietė Šiauliuose

Kalėdos – viena svarbiausių metų švenčių, lieka mūsų nueitas kelias, įmintos pėdos – padaryti darbai, pasakyti žodžiai, išsipildžiusios viltys. Tą dieną norėjome palinkėti gražių dalykų Šiaulių Parkinsono draugijos nariams, sustiprinti draugystę, pasidžiaugti, kad buvome kartu, padėkoti vienas kitam už praėjusį ir būsimą laiką, pradžiuginti juos dovanėlėmis ir puikiai praleisti laiką.

2014 m. gruodžio 22 dieną į Socialinės paramos centro salę susirinko didelis būrys parkisoniečių. Renginį vedė ir sėkmės linkėjo draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė ir jos pavaduotoja Regina Mikolaitienė. Kalėdinėje popietėje koncertavo nesenai susikūręs S.Vedeckio vadovaujamas Šiaulių Parkinsono draugijos ansamblis „Auksinio rudens melodijos“. O neseniai susirkūrusios Etnokultūros mėgėjų  teatro studijos „Devyni žolynai“ aktoriai, persirengę Kalėdų senelio ir jo palydos personažais, puikiai atliko savo roles.

Kalėdinėje popietėje dalyvavo Rekyvos bendruomenės senjorų ansamblis ir bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė, Šiaulių Parkinsono draugijos globėjas – konsultacinės poliklinikos vedėjas gydytojas neurologas A.Lukošaitis, Visuomenės sveikatinimo asociacijos pirmininkė A.Vitkauskaitė.

Aktyviausiems draugijos nariams buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanos. Visiems kitiems dalyviams ir svečiams Kalėdų senelis dalino dovanas už gražius palinkėjimus, daineles ir šiltą žodį. Draugijos nariai dainavo, šoko, susėdę už šventinio stalo, dalinosi savo įspūdžiais.

Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė nuoširdžiai dėkoja rėmėjams už kalėdines dovanas ir paramą: UAB „Citma“, UAB „Taurina“, UAB „Sabalin“, UAB „Sinovada“, „Norfos labdaros paramos fondui“,  „1001 smulkmena“, V.Šutkaus IĮ, UAB “Kusta”, UAB “Splius”, Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkui Č.Greičiui, Seimo narės R.Baškienės padėjėjai J.Šakočiuvienei, Šiaulių miesto savivaldybės informatikos skyriaus vedėjui S.Kundrotui.

Lai šios Kalėdos džiaugsmingai užbaigia šiuos metus ir paruošia kelią naujiems šviesiems darbingiems metams!

siauliai siauliai_3 siauliai_1 siauliai_2


Aktyvus senėjimas – gražesnis gyvenimo ruduo

Taip vadinasi Šiaulių Parkinsono draugijos sveikatinimo projektas kurį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė.

2014 m. lapkričio 13-osios rytą visi žvaliai nusiteikę išvykome į Telšius pasižiūrėti kaip pasikeitusi Žemaitijos sostinė, aplankyti Alkos muziejų, kuriame eksponuojamos nepaprastai gražios ir unikalios gyvūnų, žvėrelių, paukštelių iškamšos. Vaikščiojome siauromis Telšių miesto gatvelėmis. Mus pasitiko tikras žemaitijos gidas, A.Dacys, kuris su dideliu malonumu, išmoningumu, gražiais pasakojimais supažindino su kiekvienu Telšių centro eksponatu, ir „meškos pėda“, kurią palietus tapsi tvirtu kaip meškinas.

Žemaitijos gaublys, kurį laiko keturios meškos, dar mus pasitinka Žemaitijos simbolis – meška apsigyvenusi miesto laikrodyje. O anot legendos „patrynus meškai nosį, galima tikėtis gerų norų išsipildymo.“

Pakilę laiptais į Telšių Šv.Antano Paduviečio katedrą, praeiname pro jos reljefines duris, kuriose taip pat dvi meškos. Katedra paliko labai didelį įspūdį kadangi daugiau Lietuvoje dvejų aukštų katedrų, kuriose laikomos mišios nėra. Pažiūrėjome ir katedros kriptą, kuri įkurta požeminiuose tuneliuose.

Mūsų ekskursija tuo nesibaigia. Atsisveikinę su ypatingu gidu, kelionę tęsiame pas Ringaudų dvaro sąvininkę Magdutę Gedvilienę. Garbi ponia mus pasitiko apsirengusi baltų tautišku kostiumu, pasipuošusi gintarų karoliais, apyrankėmis ir karūnomis. Ji mus supažindino su baltų apeigomis, papročiais ir tradicijomis, parodė kur dega šventa ugnis –praminta “deive Gabija, Perkūno dukra”.

1994 m.atkurtame Žemaičių šventovės Šatrijos Alko židinyjee per amžius degusią šventąją ugnį. Čia kasmet, jau 20 metų, vyksta Ugnies ir Šventos Šatrijos iškilminga pagerbimo šventė.

Gerbiama ponia M.Gedvilienė parodė Ringaudų dvaro grožybes: visas dvaras, kambariai, lietuvišku gintaru inkrustuoti baldai: indaujos, lovos, staleliai; sienos, grindys, nepaprasto grožio freskos, vitražai, tautodailininko A.Gedvilo medžio skulptūros, paveikslai, vazos.

Svetingai priėmusi mūsų parkinsoniečių grupę, garbi ponia sutiko įsiamžinti nuotraukose.

Ekskursiją organizavo Šiaulių Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė. Apie krašto įdomias vietas autobuse pasakojo Šiaulių Parkinsono draugijos narys Jonas Grigaliūnas.

imageimage image

Prisiminimų takais

2014 m. spalio 27 dienos popietę į Šiaulių Socialinės paramos centrą susirinko gausus būrys Šiaulių Parkinsono draugijos narių ir svečių. Jau iš anksto buvo skelbta, kad šio renginio dienos tema „Prisiminimų takais“. Mūsų draugijos narys Jonas Grigaliūnas puikiai valdo kamerą ir sukuria trumpus filmus nukeliančius mus į praeitį ir suteikiančius mums daug malonių prisiminimų: Šiaulių Parkinsono draugijos renginiai, gydytojų paskaitos, ekskursijos, kelionės, prisiminima i apie draugijos narius, kurių šiandiena jau nėra su mumis.

Renginyje dalyvavusi Kelmės rajono Maironių kaimo bendruomenės pirmininko pavaduotoja Vita Gegvygienė su išmone ir jumoru atliko keletą kūrinių, kurie visus sužavėjo. Artimiausiu laiku Šiaulių Parkinsono draugija ir Kelmės rajono Maironių kaimo bendruomenės vadovai pasirašys bendradarbiavimo sutartį, kuri dar labiau suartins draugystei ir bendriems projektams.

Kaip ir kiekvieno renginio metu Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė  pasveikino  gimusius  spalio mėnesį, įteikė atminimo dovanėles. Susirinkusiųjų širdis virpino Šiaulių rajono Kairių bendruomenės kaimiškos kapelos „Šiladis“ dainos ir muzika. O dalyviai ne tik dainavo kartu su muzikantėmis,  bet ir sukosi valso ritmu, pamiršdami savo likimą, skausmą ir ligą.


Paskutinis džiaugsmas vasarėlės

Kažkas yra sakęs, jog ruduo pilkas ir purvinas, o rudens lietūs gadina nuotaiką. Kad tai – netiesa, gali patvirtinti visi susirinkusieji. Šiltą ir saulėtą trečiadienį, 2014 m. rugsėjo 24 dieną, į Šiaulių Socialinės paramos centro salę, į tradicinę šventę ”RUDENS GĖRYBĖS 2014” susirinko didžiulis būrys Šiaulių Parkinsono draugijos ir Šiaulių neigaliųjų draugijos narių.

Nuėmus derlių suodose ir prie namų puoselėjamuose žemės sklypeliuose, pats geriausias laikas pasigrožėti tuo, ką dovanoja gamta, ir pamatyti, ką gali padaryti išradingo, kūrybingo žmogaus rankos. Ir ko tik negalima paruošti iš rudeninių sodo ir daržo gėrybių! Surengtas ”Sveiko maisto” konkursas ir rudeninių puokščių parodą.

Sveikatinimo studijos ”Gyvenimas kitaip” vadovė Zita Vaidilienė pristatė sveiko maisto konkurso komisiją, kuri rinko pačius skaniausius, išradingiausius ir gražiausius patiekalus. Išrinktos šeimininkių šeimininkės:

Geriausia pripažinta Šiaulių Parkinsono draugijos narė Vida Galdikienė

2-osios vietos laimėtoja Šiaulių Parkinsono draugijos narė Zentorija Dildienė

3-ją vietą laimėjo taip pat Šiaulių Parkinsono draugijos narė Genovaitė Kriščiūnienė.

Joms įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės.

Rudeninių puokščių konkurse taip pat dalyvavo Šiaulių Parkinsono draugijos narės. Stanislava Biliūnienė – 2-osios vietos laimėtoja.

Rudens gėrybių šventėje dalyvavo ir susirinkusiuosius linksmino Rekyvos bendruomenės vokalinis ansamblis, Šiaulių neigaliųjų draugijos ansamblis ”Verbena”, Šiaulių mokytojų-pensininkų draugijos ”Šviesa” ansamblis ir Kuršėnų sporto klubo ”Atgaiva” jumoro grupė.
Net ir pats tamsiausias rudens vakaras gali būti jaukus ir šiltas, kai būryje bendraminčių ir draugų gali ramiai pasišnekučiuoti, pasidžiaugti, pasigrožėti rudens darbelių paroda, paveikslais pagamintais iš džiovintų augalų, gėlių ir lapelių, tautodailininkės Zitos Vaidilienės suvenyrais pagaminti iš natūralios odos. Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti ragauti konkursinių patiekalų.

Tokie renginiai tikrai suartina žmones, kurie nors trumpam, keletui valandų pamiršta savo skausmą ir džiaugiasi vieni kitų pasiekimais.

O mintyse vis sukasi geros dainos žodžiai: ”Skraido lengvo pūko gėlės – paskutinis džiaugsmas vasarėlės”. Tas vasaros pabaigos ir prasidedančio rudens tarpsnis kažkuo panašus į brandos sulaukusį žmogų – vis dar žavingą, gal kiek blankesnių spalvų atspindžiu… Gamtos reiškiniai kartais būna iškalbingesni už pačius gražiausius atsisveikinimo žodžius. Tik juos reikia ne vien išgirsti, bet ir pajusti, išgyventi, suprasti.


Susitikimas su Valerijono vaistinės atstove

2014 m. birželio 23 d. popietę, Šiaulių Parkinsono draugijos ir Šiaulių m. neįgaliųjų draugijos nariams ekologiškų produktų paslaptis atskleidė Šiaulių “Valerijono” vaistinės vedėja, sveikuolė Almyra Girdenienė. Klausėmės apie natūralių ekologiškų šalto spaudimo aliejų – argano, sezamo, erškėtuogių, linų sėmenų, alyvuogių ir kitų – naudą mūsų savijautai, regėjimui, smegenų veiklai, virškinimui, cholesterolio mažinimui, organizmo valymui. Taip pat apie homeopatinius vaistus ir žolelių arbatas, kurie yra ypač veiksmingi gydant tam tikras ligas. Šiaulių “Valerijono” vaistinėje yra gaminami ne tik medicininės paskirties vaistai, bet ir natūrali ekologiška kosmetika. Susitikimo metu vaistininkė pristatė sertifikuotus ekologiškus kremus ir tepalus, kuriuos draugijų nariai galėjo testuoti ir čia pat renginio metu įsigyti ar užsisakyti, kad būtų pagaminti pagal pageidaujamą recepta “Valerijono” vaistinėje.


Su Paukščiais… Su Saule…

Š.m. balandžio 28 d. Į Šiaulių socialinės paramos tarnybos salę  (Stoties g. 9C, Šiauliai)534182  susirinko didelis būrys Šiaulių Parkinsono draugijos narių ir svečių.

O rinkosi visi į gražiai pavadintą renginį – „Su paukščiais su saule…“. Jį pradėjo Parkinsono draugijos pirmininkė Zita Vaidilienė, šiltais žodžiais pasveikindama susirinkusius ir įvardino, kad tai renginys skirtas Parkinsono dienos minėjimui, (kuri švenčiama balandžio 11 d.), Atvelykio šventei ir ateinančiai „MAMOS“ dienos šventei paminėti. Taip pat jo metu buvo pagarsinti įspūdžiai iš Lietuvos Parkinsono draugijos ataskaitinės-rinkiminės konferencijos, kuri įvyko Kaišiadorių Socialinės paramos centre, joje dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos Parkinsono draugijų.

Renginyje „Su paukščiais su saule…“ dalyvavo Šiaulių respublikinės ligoninės konsultacinės poliklinikos vedėjas neurologas Šiaulių Parkinsono draugijos globėjas gydytojas A.Lukošaitis, kuris išsamiai ir įdomiai papasakojo apie Parkinsono ligą, vaistus ir atsakinėjo į visus renginio dalyvių rūpimus klausimus.

Konsultantė iš „Optikos pasaulio“ supažindino su galimybėmis nemokamai pasitikrinti regėjimą ir su didelėmis nuolaidomis įsigyti akinius.

Dalyvavo ir Šiaulių nevyriausybinių organizacijų vykdomoji direktorė Edita Navickienė, kuri įteikė padėką buvusiai Parkinsono draugijos pirmininkei Rasmai Zlatkuvienei už aktyvią visuomeninę veiklą. Sveikatos apsaugos Ministerija padėkos raštu įvertino buvusios pirmininkės ir Lietuvos Parkinsono draugijos pirmininkės pavaduotojos darbo rezultatus. Renginio metu buvo pasveikinti jubilijatai ir gimtadienininkai.

Liūdėti nebuvo kada – renginio vedėja pirmininkė Zita Vaidilienė pristatė Šiaulių Logopedinės mokyklos mokytojų vokalinį ansamblį, Logopedinės mokyklos muzikavimo būrelį „Dūdelė“, tos pačios mokyklos šiuolaikinių šokių kolektyvą „Sparnai“ ir mažųjų šokėjų kolektyvą „Pabiručiai „. Vyko šventinis koncertas, kuris dar labiau suartino neįgaliuosius, mokytojus ir moksleivius.

Renginio metu vyko rankdarbių parodėlė, kurioje savo darbelius pristatė draugijos narės Z.Bučinskienė, E.Kleinauskienė, Z.Vaidilienė, logopedinės mokyklos moksleiviai ir jų vadovė V.Neverdauskienė.

Kai linksmintis pabodo, šventės dalyviai susėdo prie vaišių stalo, kurį paruošti padėjo ir parėmė vaisiais UAB CITMA ir UAB KUSTA. Vėliau visi renginio dalyviai sudainavo Parkinsono draugijos himną, bendravo, dalinosi įspūdžiais, džiaugėsi gražia popiete ir dėkojo jos organizatoriams, rėmėjams. Šiaulių logopedinės mokyklos moksleivių būrelių vadovams V.Padgureckienei, A.Kapačinskienei, V.Neberdauskienei buvo įteiktos padėkos ir kuklios dovanėlės.

Panašūs Šiaulių Parkinsono draugijos renginiai ir šventės yra rengiami kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį. Renginius filmuoja ir fotografuoja ilgametis draugijos narys Jonas Grigaliūnas. Sukaupęs archyvinę dokumentinę medžiagą demonstruoja draugijos nariams.


Ką norėtumėte žinoti apie Parkinsono ligą. Svečiuojasi LPLD pirmininkė Vaineta Valeikienė

2012 05 10 Šiauliuose viešėjo ir į sergančiųjų klausimus atsakinėjo neurologė med. dr. Vaineta Valeikienė. Naudinga informacija Šiaulių Parkinsono ligos draugijos nariams. Keletas nuotraukų, kuriose įamžinta kaip gydytoja konsultuoja pacientus ir rodo kaip įveikti kai kuriuos motorinius ligos simptomus:

DSCF0009 DSCF0013 DSCF0015

Nuotraukos ir vaizdo įrašas Zigmanto Dildos.


Į Ryga!

2011 m. vasario 20 dienos šaltukas neišgąsdino Šiaulių Parkinsono draugijos narių, pasiruošusių keliauti į Rygą. Juk taip seniai nebūta balete. „Kopelija” mūsų nenuvylė. Tai patraukliu šokiu ir užburiančia L. Delibes muzika išreikštas pasakojimas apie nelaimingo žmogaus vienatvę, apie pagrindinio veikėjo Natanaelio lengvai pažeidžiamą, jautrią sielą, kurią gali užvaldyti didžiulės aistros! Jis įsimyli lėlę, netgi pasiryžęs ją vesti.

Už galimybę pabuvoti Rygoje, praturtėti dvasiškai, pabendrauti tarpusavyje esame dėkingi Šiaulių savivaldybei parėmusiai projektą „bendravimo ir bendradarbiavimo galimybių plėtra“ ir rėmėjams, paskyrusiems Draugijai 2% pajamų mokesčio.


 2011 m., Šiauliai

2 Komentarai

  1. kusta kusta
    2015-08-18    

    saunuoliai,ir pirmininke nespietna….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.