Savitarpio paramos grupės

Savitarpio paramos grupių tikslai:

 • Mokytis kontroliuoti ligą;
 • Bendrauti;
 • Bendradarbiauti;
 • Tobulinti savitarpio paramos įgūdžius.

Kas yra savitarpio paramos grupė (SPG)?

Tai vieta, kurioje žmonės, turintys bendrą problemą, atvirai kalba apie ją, pasitikėdami vienas kitu, gerbdami kitų nuomonę ir išsaugodami konfidencialumą. Grupės nariai dalinasi patirtimi bei žiniomis, bendrauja pagal interesus, realizuoja savo gebėjimus, pramogauja.

Grupės įkūrimas. Nuo ko pradėti?

Patarimai:

 • Grupės iniciatorius susitinka su keliais suinteresuotais asmenimis, kuriuos gali rekomenduoti šeimos gydytojas arba neurologas;
 • Šeimos  gydytojas arba gydytojas neurologas gali padėti rasti patalpą pirmiesiems susitikimams ligoninėje arba klinikoje;
 • Iniciatyvinė  grupė paskelbia apie pirmąjį kuriamos grupės susitikimą ligoninėse, klinikose, vietos laikraštyje, per vietos radiją ar TV;
 • Pirmajame SPG susitikime dalyviai išrenka grupės pirmininką ir pavaduotoją. Galima išrinkti iždininką ir tarybą. Nutaria ir paskelbia, kada ir kur vyks grupės susitikimai;
 • Įkūrus grupę, galima kreiptis į socialinės paramos skyrių dėl patalpos susitikimams.

Veiklos pradžia.

Kaip pakviesti žmones į susitikimus?

Pastaba: Pirmuosiuose susitikimuose žmonių skaičius gali būti nedidelis.

 • Straipsnis vietos laikraštyje;
 • Radijo ar TV laida;
 • Skelbimai ligoninėse, poliklinikose (būtinai skelbkite kontaktinius  telefonus);
 • Skrajutės šeimos gydytojams ir neurologams.

Kaip vesti pirmuosius susitikimus?

 • Susidarykite pageidaujančiųjų lankyti grupę sąrašą ir paskambinkite, primindami apie pirmuosius susitikimus;
 • Susitikimą pradėkite susipažinimu, paprastai kiekvienas žmogus pasako savo vardą (pavardę), profesiją, kuo domisi, kodėl nori lankyti grupę;
 • Kiekvieną naują narį priimkite šiltai, susipažinkite su juo, kiekvienam grupės nariui duokite grupės pirmininko kontaktinius telefonus, grupės narių sąrašą ir jų kontaktinius telefonus;
 • Susitikimo patalpoje žmones susodinkite ratu, kad bendravimas būtų šiltesnis. Jeigu sunku atsiminti žmonių vardus, galima prisisegti vardines korteles. Pasidžiaukite kiekvieno žmogaus atvykimu.

Tolimesnė veikla:

Pasiskirstykite pareigomis:

 • Patartina, kad kiekvienas arba dauguma grupės narių būtų atsakingi nors ir už nedidelę grupės veiklos sritį: pavyzdžiui, susitarti dėl vaišių, padengti stalą, atnešti gėlių, uždegti žvakę, sutvarkyti kėdes, pradėti susitikimą, nupirkti suvenyrus svečiams, paskambinti – pasveikinti gimtadienio proga, nedalyvavusiems, lankyti ligonius, organizuoti išvykas į kultūrinius renginius ir t.t.;
 • Išsirinkite grupės aktyvą arba tarybą, kurios funkcija padėti primininkui planuoti ir vykdyti veiklą;
 • Išsirinkite grupės sekretorių/ę, kuris tvarko narių sąrašus, protokoluoja susirinkimus;
 • Išsirinkite grupės iždininką, kuris tvarko grupės finansinę veiklą, renka nario mokestį;
 • Išsirinkite grupės metraštininką ir fotografą, kurie tvarko grupės veiklos dokumentaciją: kroniką, albumus.

Veiklos planavimas:

 • Surinkite žmonių pageidavimus dėl grupės veiklos. Suplanuokite sekančio susitikimo darbotvarkę;
 • Susitikimus gali rengti atskiri grupės nariai  (išsiaiškinkite galimybes);
 • Susitarkite dėl bendravimo vaišių;
 • Suplanuokite grupės veiklą keliems mėnesiams ar kalendoriniams metams. Dažniausiai grupės susitinka kartą per mėnesį, darant pertraukas vasaros ir žiemos (jei blogos oro sąlygos) mėnesiais;
 • Patartina organizuoti teminius švietėjiškus ir proginius šventinius renginius;
 • Pasikvieskite šiuos specialistus: neurologą, kitų sričių gydytojus, slaugytoją, socialinį darbuotoją, psichologą, fizioterapeutą, ergo terapijos specialistą, logopedą, farmacininką, dietologą, kineziterapeutą, teisininką;
 • Bendradarbiaukite su kitomis neįgaliųjų draugijomis ar grupėmis;
 • Pasikvieskite į renginius žiniasklaidos atstovus.

Informaciją paruošė Rasma Zlatkuvienė


Lietuvos Parkinsono ligos draugijos savitarpio paramos grupių, skyrių kūrimosi istorija

1997 metais Lietuvos Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos Dž.Parkinsono draugija. Tarp pasirinktų veiklos sričių svarbią užėmė ligonių tarpusavio bendravimo skatinimas.

Gydytojas neurologas ne visada turi galimybę kiekvienam pacientui suteikti smulkesnę informaciją apie ligą ir alternatyvias Parkinsono ligos gydymo bei gyvenimo kokybės gerinimo galimybes. Šią informaciją sergantysis gali gauti dalyvaudamas LPLD konferencijose ir SPG susitikimuose pagal gyvenamąją vietą.

Pirmieji susibūrė Alytaus rajono žmonės. Sergantieji Parkinsono liga ir jų globėjai dėkingi iki 2007 m. Alytaus grupės priekyje ėjusiai Marijai Sušinskienei. 2003 metais susibūrė ir kaip skyrius įsiregistravo sergantieji PL jurbarkiečiai. Mezgėsi ir stiprėjo klaipėdiečių, palangiškių, panevėžiečių, šiauliečių, vilniečių draugystė. Deja, trūko informacijos ir žinių apie neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų darbą.

2005 m. rugpjūčio 13 d. Kaišiadorių rajone, Žiežmariuose įvyko Lietuvos Dž.Parkinsono draugijos konferencija „Sergančių Parkinsono liga savitarpio paramos grupių veikla“. Konferencija davė impulsą savitarpio paramos grupių kūrimuisi. Į sergančiuosius Parkinsono liga atkreipė dėmesį žiniasklaida. 2006 metų pabaigoje Lietuvos Dž.Parkinsono draugijoje jau buvo 11 savitarpio paramos grupių. Daugiau apie konferenciją…

Seminaras “Savitarpio paramos grupių gerosios patirties sklaida“ .

2007 m. rugpjūčio 7-8 d.d. Plungės rajonas, Iešnalė, LPD seminaras "Savitarpio paramos grupių gerosios patirties sklaida".

2007  m.  rugpjūčio 7-8 d. Plungės rajone, Iešnalėje, LPLD seminaras “Savitarpio paramos grupių gerosios patirties sklaida”

lpd seminaras2

Savitarpio paramos grupės veikė ir PakruojyjeMažeikiuosePalangoje, Kaišiadoryse.

Naujausi komentarai

Kviečiame jungtis prie grupės “Drebulė” facebook’e.

Kviečiame sergančiuosius, jų šeimų narius, medicinos specialistus ir visus, kuriems Parkinsono liga yra aktuali. Grupę galite rasti
 • LPLD FACEBOOK'O puslapyje.