Draugijos istorija

  • 1989-1996
  • 1997
  • PIRMININKAI
  • ĮVYKIAI
  • SIMBOLIS. TULPĖ
  • SIMBOLIS. DREBULĖ

1989 metai, KMUK Neurologijos klinika. Negailestingas likimas, paskyręs sunkų išbandymą, tarsi atgailaudamas supažindina du šviesius žmones – Saulių Adomaitį ir Vytautą Mildažį. Diagnozė – Parkinsono liga. Ir beveik jokios informacijos apie ligą. Prognozė, sergant šia liga, išgyventi iki 10 metų vyrų neišgąsdino.

Ligos progresavimas, nauji likimo draugai, neįgaliųjų NVO kūrimasis paskatino juos veikti.

Iniciatyvinės grupės nariai Saulius Adomaitis, Algimantas Janavičius, Vytautas Mildažis, Aldona Mikutienė, Stanislovas Puodžius kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministrą J.Galdiką, prašydami padėti sergantiesiems Parkinsono liga sujungti savo jėgas ir žinias, įkuriant draugiją. Prašyme rašoma: „Mes, grupė šia liga sergančių žmonių, norėdami padėti sau ir kitiems, o ypatingai tiems, kurie neišvengiamai papuls į pasmerktųjų sąrašą ateityje, matydami ir įvertindami esamą padėtį Lietuvoje, kreipiamės į Jus ir prašome padėti … Iš esmės reikia pakeisti požiūrį į ligos progresavimą – žinios apie ligą turi būti ne XIX ar XX amžiaus vidurio, o dabartinės. Ligonius reikia gydyti, o ne pasmerkti juos lėtai mirčiai ir beviltiškumui…“

1996 m. gruodžio mėn. Saulius Adomaitis parašo draugijos steigimo programą.

Bendromis ligonių pastangomis, aktyviai dalyvaujant medikams, 1997 m. balandžio 5 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 53 steigėjai. Patvirtinus įstatus, 1997 m. gegužės 13 d. LR Teisingumo ministerijoje buvo įregistruota Lietuvos Dž.Parkinsono draugija.

Pirmoji draugijos taryba

Saulius Adomaitis, Rimantas Aleškaitis, Petras Bagdonavičius, Algimantas Baniulis, Valmantas Budrys, Benjaminas Burba, Jonas Griška, Algimantas Janavičius, Dalius Jatužis, Nijolė Jurgutavičienė, Mečislovas Lizaitis, Aldona Mikutienė, Vytautas Mildažis, Dalia Mišenovienė, Medardas Neimanas, Stanislovas Puodžius, Algimantas Smailys, Arūnas Ščiupokas, Juozas Šidiškis, Judita Šukytė, Danguolė Šurkienė.

Draugijos pirmininku išrinktas doc. Vytautas Mildažis

Doc. Vytautas Mildažis

Vytautas Mildažis (1940 – 2009)

„Keista, kad aš, turėdamas mediko išsilavinimą, iš karto nesuvokiau susirgęs. Man į darbą – dešimt minučių kelio pėsčiomis, tačiau įveikti šį atstumą darėsi vis sunkiau. Eidavau ir nesuprasdavau, kodėl jokiomis valios pastangomis negaliu savęs priversti eiti greičiau. Vėliau atsirado ir kitų ligos simptomų…“ Ana Treščina, interviu su doc. Vytautu Mildažiu “Parkinsono liga daugelį žmonių užklumpa netikėtai“, Lietuvos rytas, 1997 m. balandžio 5 d., Nr.78.

Dr. (HP), profesorius Valmantas Budrys

Valmantas Budrys (1958 – 2015)

Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ Neurologijos centro vadovas,  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos vadovas; SAM specialistas konsultantas neurologas; Lietuvos neurologų asociacijos prezidentas; Pasaulio neurologų federacijos ir Europos neurologų draugijų federacijos atstovas Lietuvai; žurnalo “Neurologijos seminarai” vyr. redaktorius.

Saulius Adomaitis

„Vytautai, reikia kurti draugiją…..“, 1996 m.

Saulius Adomaitis

Doc. dr. Arūnas Ščiupokas

Doc. dr. Arūnas Ščiupokas

„Šiandieninė mokslo pažanga, surandant naujus ir efektyvius vaistus bei diagnostikos technologijas, optimistiškai nuteikia tūkstančius Parkinsono liga sergančiųjų ir jiems ištikimų globėjų, medikų. Vakarų pasaulyje priimta, kad, siekiant efektyviau įveikti ligos sukeltas medicinines, socialines ir dvasines problemas, ligoniai ir jų artimieji vienijasi į nevalstybines organizacijas ir draugijas…“  Arūnas Ščiupokas „Parkinsonizmas“, Kauno diena, 1997 m. balandžio 1 d., Nr.74 (15101).

Doc. med. dr. Juozas Šidiškis

Doc. med. dr. Juozas Šidiškis

„Gydytojo darbas – sudėtingas ir sunkus. Ar mylimas darbas yra lengvesnis? „

„Nuo žmogaus požiūrio bei santykio su darbu priklauso, kaip jis atliekamas ir ar jis tampa sunkus, ar lengvas. Manau, kad galima sakyti, jog yra dvi žmonių kategorijos: vieni – dirbantys, kiti – uždarbiaujantys. Kai darbas suprantamas kaip priemonė tobulėti, jis atliekamas natūraliai, su džiaugsmu. Suvokiant, kad darbas turi prasmę, bent minimalią, jis neslėgs, bus nesunkus ir atliekamas su džiaugsmu. Be tokios veiklos žmogus jaustųsi net blogiau nei įtemptai dirbdamas. Darbas yra egzistencijos būtinybė. Man toks santykis su darbu atrodo natūralus“. Kalbėjosi Danguolė Andrijauskaitė “Gydymo menas” 2006 m. Nr. 4.

Gyd. Mindaugas Šocas

gyd. Mindaugas Šocas

„Neurologo Mindaugo Šoco ir kolegų entuziastų pastangomis jau keletą metų Abromiškėse vyksta sergančiųjų Parkinsono liga reabilitacija. Medikams šią idėją pasiūlė sergančiųjų Parkinsono liga draugijos įkūrėjas ir garbės pirmininkas doc. Vytautas Mildažis. Dabar ją aktyviai puoselėja draugijos narys vilnietis, visuomenės sveikatos specialistas Algirdas Vaičiulis ir logopedė Eglė Šliauterienė, drauge su kitais specialistais sukūrusi lietuvišką kalbos reabilitacijos metodiką “Milijonai, dovanoti sveikatai“, Lietuvos sveikata, NR. 17 (650) 2006 balandžio 27 – gegužės 3 d.

Esame jiems dėkingi!

Doc. Vytautas Mildažis. Sirgo Parkinsono liga. Draugijos pirmininkas 1997-2005 02 11

Vytautas Mildažis (1940 – 2009)

Adelė Jarušaitienė. Sirgo Parkinsono liga. Draugijos pirmininkė 2005 02 12 – 2007 03 03

Adelė Jarušaitienė

Adelė Jarušaitienė (1947 – 2012)

Gydytoja neurologė Ieva Sereikė. Draugijos pirmininkė 2007 03 03 – 2010 02 20

Ieva Sereikė

Gyd. Ieva Sereikė

Gydytoja neurologė med. dr. Vaineta Valeikienė. Draugijos pirmininkė 2010 02 20 – 2018 04 20

Vaineta Valeikienė

gyd. Vaineta Valeikienė

Rolandas Čėsna. Draugijos pirmininkas nuo 2018 04 21. 53 metų, Parkinsono liga serga ~20 metų. 2012 metais atlikta GSS operacija, po kurios vėl gyvena pilnavertį gyvenimą: žvejoja, keliauja, lanko savo likimo draugus.

Rolandas Čėsna

2009 metai

2009 metais pakeistas draugijos pavadinimas: Lietuvos Dž.Parkinsono draugija tapo Lietuvos Parkinsono ligos draugija.

2009 metais atnaujinti ir priimti nauji draugijos įstatai. Dėkojame Algirdui Skirkevičiui.

LPLD stendas Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 2009 m.2009 m. Vilniaus skyrius dalyvavo LITEXPO parodoje BALTMEDICA (Draugija dalyvavo jau ne pirmą kartą). Akcentuota draugijos teikiamą paramą sergantiesiems – galimybė anksčiau sužinoti apie gydymo naujoves, profesionalių lektorių dėka sužinoti daugiau apie ligą, susipažinti su likimo draugais, bendrauti ir dalintis patirtimi.

2010 metai

A.Vaičiulis demonstruoja pasirašomą deklaraciją, 2010 m.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus ir jo pirmininko Algirdo Vaičiulio iniciatyva pasirašyta Pasaulinė Parkinsono ligos deklaracija. Deklaraciją pasirašė Virgilijus Noreika, a.a.Justinas Marcinkevičius, Vytautas Landsbergis, Justas Paleckis, Juozas Šidiškis, Liutauras Labanauskas ir kiti žinomi Lietuvos veikėjai.

Vilniaus skyriaus nariai A. Vaičiulis ir Angelė Gurklytė iniciavo susitikimus su Sveikatos apsaugos ministerijos atstovais dėl Bartelio indekso, kuris neatspindi tikrosios PL ligonio būklės,

A. Vaičiulis atkakliai siekė, kad mūsų šalies sveikatos apsaugos sistemos įstaigos įtrauktų Parkinsono ligą į sąrašus ligų, kurioms priklauso reabilitacija. Deja, ši reabilitacija kol kas tik teoriškai priklauso sergantiesiems PL.

A. Vaičiulio dėka buvo praplėstas ir kompensuojamųjų vaistų sergantiesiems PL sąrašas, pavyzdžiui, įtrauktas razagilinas. Į kompensuojamųjų sąrašą įtraukti GSS operacijai, kuri šiuo metu yra vienas pažangiausių sergančiųjų Parkinsono liga gydymų. reikalingi elektrostimuliatoriai.

2012 04 15 2012.04.15 Vilniaus Arkikatedroje monsinjoras Robertas Šalaševičius pašventino Lietuvos Parkinsono ligos draugijos vėliavą.

Vilniečių iniciatyva Pasaulinė Parkisono ligos diena buvo paminėta Šv.Mišiomis, kurių metu Arkikatedros kancleris monsinjoras Robertas Šalaševičius pašventino LPLD vėliavą.

Esame jiems dėkingi!

Logotipas

Tulpė „Daktaras Džeimsas Parkinsonas“ („Dr. James Parkinson“), pavadinta daktaro Džeimso Parkinsono vardu, yra Europos Parkinsono ligos asociacijos ir kitų Parkinsono ligos organizacijų bei grupių simbolis visame pasaulyje.

Tulpės istorija prasidėjo 1980 m. Nyderlanduose, kai Parkinsono liga sergantis olandų sodininkas J.W.S. Van der Wereld išaugino raudonos ir baltos spalvos tulpę, kurią pavadino „Dr. James Parkinson“, pagerbdamas anglų gydytoją Džeimsą Parkinsoną, kuris 1817 m. savo veikale “Esė apie drebantį paralyžių” aprašė ligą vėliau pavadintą jo vardu, bei pažymint tarptautinius neįgaliųjų metus.

1981 m. tulpė “Daktaras Dž. Parkinsonas“ buvo įtraukta į geriausių tulpių rūšių sarašą. Tais pačiais metais gavo apdovanojimą iš Karališkosios sodininkų draugijos Londone ir iš Karališkosios tulpių svogūnėlių augintojų draugijos Olandijoje.

Tulpė aprašoma taip: tulpės išorė yra ryškiai raudona su baltomis nedidelėmis plunksnelėmis pakraščiukuose, vidus – serbentų raudonumo spalvos su plačiomis baltos spalvos plunksnelėmis, dulkinė šviesiai geltona.

Ženklelis

Ženklelis

2005 m. balandžio 11 d.

Devintojoje Pasaulinėje Parkinsono dienos konferencijoje Liuksemburge Raudona tulpė buvo patvirtinta Parkinsono ligos pasauliniu simboliu, jungiančiu milijonus vienas kitą palaikančių rankų, viena meilės ir supratimo kalba plakančių širdžių.

2016 m. gegužę

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo organizuotoje  parodoje skirtoje tulpėms – „Tulpės gamtoje, buityje ir mene“ – Lietuvos Parkinsono ligos draugiją atstovaujanti Kauno apskrities Parkinsono draugija pristatė savo tulpę – pasaulinį Parkinsono ligos simbolį. Parodos lankytojams pateiktas pristatymas apie Parkinsono ligos simboliu tapusią tulpę, Lietuvos Parkinsono ligos draugiją ir Kauno apskrities Parkinsono draugijos veiklą.

Pristatymas_botanikos_sode

Tulpė

Leonarda Paršelienė, Kauno apskrities Parkinsono draugija, 2007 05 28

Tulpė – raudona gėlelė

Vienija pasaulio žmones,

Lėtai einančius i kelią,

Širdy slepiančius dejones…

Sustingęs kūnas, virpa rankos

Ir ateitis miglota…

Naktimis nemiga aplanko,

Gyventi liepia protas.

Tulpė – gėlelė raudona –

Simbolis gerumo, atjautos.

Gyventi pasiryžę sesės, broliai

Kantrybės, valios jums tvirtos!

2008 m. Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Parkinsoniečiai sodina drebulę

2008 m. Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Parkinsoniečiai sodina drebulę

2017 m. balandis. Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Gyd. M. Šocas šalia parkinsoniečių drebulės

2007 metais Europos Parkinsono ligos asociacijos konferencijos

Italijoje dalyvėms Ievai Sereikei, Adelei Jarušaitienei ir Rasmai Zlatkuvienei gimė mintis Lietuvos sergančiųjų Parkinsono liga simboliu įprasminti sergantiesiems Parkinsono liga būdingą simptomą – tremorą. Jauna gydytoja, tuomet draugijos pirmininkė, Ieva Sereikė pasiūlė, kad tai galėtų būti Lietuvoje gan plačiai paplitęs medis – drebulė.  Lotyniškas drebulės pavadinimas Populus tremula skamba kaip vienas iš Parkinsono ligos simptomų. Mintis gimė, augo, subrendo ir 2008 metų rudenį Abromiškių reabilitacijos ligoninės teritorijoje iškilmingai pasodinta pirmoji drebulėlė.

„Kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę,“ – rašė Salomėja Nėris poemoje „Eglė Žalčių karalienė“. Deja, taip atsitiko ne tik Eglės dukrelei, bet ir nemažam skaičiui Lietuvos vyrų bei moterų.

2019 m. balandžio 11 d. Abromiškių reabilitacijos ligoninė. Kauno apskirties Parkinsono draugijos nariai prie drebulės.

2019 m. balandžio 11 d. Lietuvos Parkinsono ligos draugijos ir Abromiškių reabilitacijos ligoninės iniciatyva Lietuvos Parkinsono ligos draugijos nariai buvo pakviesti į Abromiškių reabilitacijos ligoninę paminėti Pasaulinę Parkinsono ligos dieną, sužinoti atsakymus į jiems rūpimus klausimus apie reabilitaciją, susipažinti su Abromiškių reabilitacijos ligonine, jos gydytojais, darbuotojais, išbandyti vieną-kitą procedūrą.

Sergančiųjų Parkinsono liga drebulės jau auga

Jurbarke ir Pakruojyje, sveikatos centro „Energetikas“ teritorijoje Šventojoje. Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse padovanojo drebulių giraitę.

2009 metais pasodinta drebulė SC “Energetikas” teritorijoje Šventojoje.

Drebulė

Milda Verkauskienė

Drebulė tu esi,

Rodos medis toks pats kaip visi.

Turi lapų vainiką, kamieną,

Bet drebi kiaurą naktį ir dieną.

Ko bijai, kas tau širdį sugėlė?

Drebulė, drebulė, drebulėlė …

Mes kartojam tik tavąjį vardą,

Bet nežinom kas sieloje verda.

Saulė blyksi gražiai pro lapus

Padalinkime skausmą perpus.

Gal lengviau tau ir man bus kentėti,

Nors ir virpant tvirtybės turėti.

Nors ir nebuvo jokio vėjo (Žmonėms sergantiems Parkinsono liga)

Milda Verkauskienė

Už lango drebulė drebėjo

Nors ir nebuvo jokio vėjo.

Skambėjo lapai sidabriniai

Kažkas užspaudė man krūtinę.

Ir mano pirštai suvirpėjo

Nors ir nebuvo jokio vėjo.

Nes į tave aš panaši

Tiesiog iš prigimties baikšti.

Keistai į šonus svirdinėjau

Nors ir nebuvo jokio vėjo.

Nei aš apsvaigus, nei girta,

Nei surasta, nei pamesta.

Himnas

Žodžiai: France Berthier

Muzika: Simfonija Nr. 9 L.v.Bethoven

O mano broli, mus prislėgė sunki liga,
Kuri pasiėmė jėgas, sulaužė mūsų išdidumą.
Gyvename nulenkę galvas, sunkėja mūsų eisena.
Nepasiduokime, įrodykime savo dvasios valingumą.

Suspauskime kumščius, juose jėga,
Vaduokime save iš šios sunkios vergijos
Šeima, draugai – tai mūsų atrama:
Jie viską nugali – sunki liga vienybės bijo.

Kasdien trumpėja žingsniai mūsų,
Nedaug energijos beliko.
Jeigu iškentėsim – laisvi būsim,
Nors kai kurie jau mus užmiršo ir paliko.

Pasaulio mokslas stebi mus,
Ieškodamas lemtingos išeities.
Gyvenimas yra juk nuostabus,
Tikėkime ir nepraraskime vilties.

Sauliaus Adomaičio laisvas vertimas, Kaunas, 2001 04 07