Skip to content

Balandžio 11-oji – Pasaulinė Parkinsono liga sergančiųjų diena

Autorius: Birute

parkinson-diseaseBalandžio 11-oji – Pasaulinė Parkinsono liga sergančiųjų diena svarbi tuo , kad ji suvienija sergančiuosius Parkinsono liga, jų globėjus, medikus ir mokslininkus kovai su šia liga bei išgydymo paieškai, atkreipia visuomenės dėmesį į Parkinsono ligos sukeliamas sveikatos problemas. Šia proga Kaišiadoryse š.m. balandžio 11 d. įvyks respublikinė konferencija.

Parkinsono liga viena iš dažniausiai pasitaikančių neurodegeneracinių ligų, pažeidžiančių žmogaus nervų sistemą.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šia liga serga 0,3 proc. gyventojų ( 10 tūkst.žmonių). Visuomenei senstant šis skaičius nuolat didėja. Liga daugiausia veikia ligonio fizinę būklę, o ne jo intelektą, todėl vartodamas vaistus sergantysis ilgus metus gali išlikti darbingas ir kūrybingas.

Klinikiniai ligos simptomai pasireiškia kai žūsta 70 proc. neuronų. Pagrindinis biocheminis defektas sukeliantis ligos reiškinius, yra ryškus mediatoriaus dopamino trūkumas. Ligai atsirasti įtakos gali turėti paveldimumas, neuroinfekcijos, aplinkos toksinai ir kiti reiškiniai.

Pagrindiniai Parkinsono ligos požymiai:

  • tremoras-drebėjimas ramybės būsenoje;
  • raumenų rigidiškumas –sukaustymas;
  • pusiausvyros sutrikimai 45proc.sergančiųjų ir dėl to padidėjusi nenuspėjamo kritimo galimybė (krentant galima stipriai susižeisti, susilaužyti galūnes, todėl negalima ligonių palikti vienų);
  • kalbos ir rijimo sutrikimai. Kalba darosi nesuprantama net šeimos nariams. Ligoniai dėl to labai pergyvena.

Jeigu pridėsime miego sutrikimus, tai, kad sunku apsiversti lovoje, neretai stebimus skausmo ir neramių kojų sindromus – darosi aišku, kad ligonio būklė darosi sunkiai pakenčiama. Parkinsono liga sergantieji yra didelė našta šeimai ir artimiesiems, reikalauja tiesiog pasiaukojimo.

Pasaulinėje Parkinsono ligos chartijoje, kurią 2010m.pasirašė ir Lietuva, teigiama, kad žmonės sergantieji Parkinsono liga turi teisę:

  • būti siunčiami pas gydytoją, gydantį Parkinsono liga sergančius pacietus; red-tulip_2
  • sužinoti tikslią diagnozę;
  • laisvai naudotis teikiamomis paslaugomis;
  • gauti nuolatinę priežiūrą ir slaugą;
  • dalyvauti ligos valdyme.

Parkinsono liga gydoma vaistais, chirurginiu būdu, fizioterapijos priemonėmis. Džiugu paminėti, kad Lietuvoje 2010 m.pradėtas taikyti naujas chiruginis Parkinsono ligos gydymo būdas – giluminė smegenų elektrostimuliacija. Iki dabar jau yra implantuota 13 elektrostimuliatorių. Tai naujausios pasaulinio lygio gydymo technologijos. Esame dėkingi Valstybinei ligonių kasai, kad skyrė lėšų elektrostimuliatoriams įsigyti. Tikimės, kad ir 2014 metais Valstybinė ligonių kasa nupirks 10-15 vienetų minėtų prietaisų, pradėtų naudoti ir Lietuvoje. Ligoniai nekantriai laukia operacijų, skaičiuoja dienas, tikisi ir viliasi, kad jų norai, padedant valstybei, bent dalinai išsipildys. Lietuviai ramūs žmonės, neskuba išeiti į gatves. Viliamės, kad valdininkai nebandys skylėto biudžeto kaišyti ligoniukų pinigais.

Teikia vilčių ir tai, kad 2012 m. Nobelio laureatais medicinos srityje tapo du mokslininkai, tyrę kamienines ląsteles, ir tai pirmiausiai suteikia didžiules galimybes siekiant pasistūmėti gerokai į priekį gydant kol kas nepagydomą Parkinsono ligą.

Ligoniai, kurie nori įgyti daugiau žinių apie Parkinsono ligą ir bendrauti tarpusavyje, stoja į Lietuvos Parkinsono ligos draugiją, kuri įkurta 1997m. LPLD turi savo vėliavą ir simbolį – tulpę. Vėliavą Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 2012m.pašventino draugijos dvasinis globėjas Vilniaus arkivyskupijos kancleris Mons. Robertas Šalaševičius. Norintieji daugiau sužinoti apie draugiją, gali tai padaryti internetinėje svetainėje www.parkinsonas.org.

Parkinsono dienos proga linkiu ištvermės ir stiprybės, nuolatinės paguodos ir tvirtos vilties sergantiesiems Parkinsono liga.

Algirdas Vaičiulis

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkas

Tel: 248 0025, 8 622 39 782.

El.p. algirdas.higiena@gmail.com

Naudingos nuorodos

Autorius: Birute

imagesDraugijos pirmininkė, rekomenduoja pasiskaityti nurodytus puslapius: Vieno iš jų nuoroda http://www.wearingoff.com/. Jame patalpintas naujas klausimynas pacientams: wearing off symptom checker.

Wearing off symptom checker – yra nusidėvėjimo fenomeno (kai paryškėja Parkinsono ligos motoriniai (sukaustymas, tremoras, sulėtėjimas) ir nemotoriniai simptomai  (nerimas, depresija, miego sutrikimai, skausmai ir pan) kontrolierius. Fenomenas pasireiškia tuo, kad tų pačių vaistų tos pačios dozės gydymo efektyvumas krinta. Tai ir padeda įvertinti kontrolierius.


Kito puslapio nuoroda: http://dyskinesiariskcalculator.com/ jame rasite skaičiuotuvą diskinezijų rizikai apskaičiuoti:

Šis diskinezijų rizikos skaičiuotuvas skirtas vartojantiems levadopą. Galima įvertinti kokia rizika diskinezei atsirasti, atsižvelgiant į lytį, amžių, vartojamos levadopos dozę ir pan. Tačiau liga dažnai nepaklūsta aritmetiniams skaičiavimams.

Užuojauta…

Autorius: Birute

37d0de4784989ff9b46ddeb582517d84

Šiaulių Parkinsono draugijos nariai ir pirmininkė nuoširdžiai užjaučia buvusią draugijos pirmininkę RASMĄ ZLATKUVIENĘ mirus jos mylimam sūneliui ir skiria šiuos žodžius:

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,

Nors iš skausmo ir plyštų širdis.

Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai

Tik sapne kai kada aplankys.

Miela Rasma, nuoširdi užuojauta mirus artimam žmogui. Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų,
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

Begalinės stiprybės Jums linki ir kartu liūdi:

Angelė Gurklyte ir Birutė Naujokaitė

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos narių dėmesiui!

Autorius: Birute

kaisiadorys01_d

Pranešame, kad Parkinsono ligos draugijos (į.k.191944416, buveinės adresas Eivenių g.2, Kaunas, registro tvarkytojas – VĮ Registro centro Kauno filialas) Tarybos sprendimu 2014 m. balandžio 11 d. 11 val. šaukiamas eilinis Draugijos konferencijos posėdis. Konferencijos posėdžio vieta: Kaišiadorių rajono socialinių paslaugų centro salė, Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys.

Nustatyta delegavimo tvarka: nuo penkių Draugijos narių deleguojamas vienas atstovas.

Darbotvarkė:

Dalyviai ir delegatai registruojami nuo 10 val.

11:00 – 13:00 Apžvalga apie socialinius centrus ir kitas socialinės globos įstaigas.

14:00 – 15:30 Lietuvos Parkinsono ligos draugijos 2012-2013 m. veiklos ataskaita, Revizijos komisijos ir finansinės veiklos ataskaita,

Tarybos rinkimai.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos Revizijos komisijos rinkimai.

Lietuvos Parkinsono ligos draugijos 2014-2015 m. veiklos uždaviniai ir kryptys.

Atvykstantiems į susirinkimą turėti asmenį liudijantį dokumentą.

Su Susirinkimo dokumentais galite susipažinti Eivenių g. 2, Kaunas arba www.parkinsonas.org nuo š. m. vasario 28 d.

Draugijos Pirmininkė

Švenčiame…

Autorius: Birute

Jėgų pradėtus darbus tęsti,


Stiprybės, polėkių, svajų.


Sveikatos taurę pilnutėlę,


Naujų minčių, skambių dainų,


Ir įkvėpimo kibirkštėlę,


Ir šypsenų – šviesių, švelnių.


Su Šv. Kalėdomis ir ateinančiais Naujaisiais metais!

JZEG

IŠKELIAVO AMŽINYBĖN…

Autorius: Birute

Untitled111

Nijolė Arbačiauskienė

1934 – 2013

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties,

Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu.

Mes negalime pakeisti lemties,

Bet norime palengvinti jos kelią.

Mes negalime įveikti būties,

Bet norėtume padėti savo buvimu.

Amžinybėn išėjo dar vienas žmogus… Šviesus ir nusipelnęs žmogus… Tai Nijolė Arbačiauskienė.

Prisiminimui pačios Nijolės pasakojimas:

„Gimiau, augau, mokiausi, ištekėjau, dukrą pagimdžiau, dirbau, pinigų trūko – disertaciją apsigyniau, vistiek pinigų trūko. Pradėjau ieškoti kitų malonumų gyvenime. Tai buvo kelionės : pėsčiomis, autobusais, traukiniais ir lėktuvais. Apvažiavau beveik visą  SSSR. Kai išsilaisvinome jau buvau netoli pensinio amžiaus. Pradėjau steigti NVO. ( įsteigiau 4) rašiau projektus, už skirtas lėšas organizuodavau mokymus, seminarus, renginius, pažintines keliones. Suradau daug draugų ES ir turėjau galimybės apsilankyti praktiškai visose Europos valstybėse ir visuose žemynuose“.


Nijolė daug laiko skyrė savarankiškoms veikloms ir staiga užklupusi Parkinsono liga, nors ir sutrikdė, bet nesustabdė veiklios moters. Nuo 2007 iki 2011 Nijolė buvo Parkinsono draugijos pirmininkė.

Prisiminkime Nijolę, tokią kokia ir buvo -  veiklią ir pilną idėjų.  Ir nepamirškime paminėti maldoje.

1294e418aa85f4ed6d20fa865cf5402b2ac1b76e_article


AMŽINĄ ATILSĮ…

Autorius: Birute

Untitled

Zigmantas Paulius Dilda

1940 – 2013

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Deja netekome dar vieno nario. Mus paliko Zigmantas, kuris buvo aktyvus narys, renginių fotografas ir vaizdo klipų kūrėjas.. Prisiminimui keletas citatų, kurias pasakė pats Zigmantas:

„Dviratį minu puikiai, bet einu blogai. Labai mėgstu išvažiuoti dviračiu. Aplankome su žmona mūsų vienkiemį Šiaulių rajone. Abu esame itin aktyvūs žmonės, nors ir nemenki ligoniai“,

„Privaloma atrasti stiprybės ir paklausti savęs, negi taip jau blogai? Reikia pagalvoti, kad ne vienas pasaulyje kenti, šalia tavęs esantis žmogus kenčia gal dešimteriopai daugiau, kuris nemato, nesikelia iš lovos. Užuojauta nereikalinga niekam, o kai esi optimistas, lengviau pakelti gyvenimo negandas.“

„Norime kažką pamatyti ir patirti, pabendrauti ir pasilinksminti, nors ir esame ligoniai. Neprašome, kad mums viską paduotų ant lėkštutės, turime savo idėjų ir minčių, bet esame neįgalūs vyresnio amžiaus žmonės, todėl natūralu, kad nesimaudome piniguose. Tenka įstaigose prašyti transporto, tačiau jo negavę ieškome savais keliais”.

Taigi uždekime žvakelę už Zigmanto sielą ir tyliai sukalbėkime maldą. Jis visada išliks gyvas prisiminimuose ir savo darbuose…

Bible

KONFERENCIJOS ĮSPŪDŽIAI

Autorius: Birute

Kaip jau žinote, balandžio 20 d. Alytuje vyko mokslinė šviečiamoji konferencija, „Mitybos svarba sergant Parkinsono liga”, skirta Pasaulinei sergančiųjų Parkinsono liga dienai paminėti. Joje lankėsi sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis. Ministrą lydėjo Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas, ministro patarėjas tarptautinio bendradarbiavimo klausimais Mindaugas Pauliukas, Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas, mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė.

Ministras V. P. Andriukaitis pasidžiaugė gražia iniciatyva drauge susiburti, pasidalinti patirtimi, išgirsti naudingų patarimų ligos suvienytiems, nuo Parkinsono ligos kenčiantiems žmonėms. „Per dvidešimt septynerius intensyvios gydytojo praktikos metus mačiau daug ligų, tačiau ir daug vilties, meilės, tikėjimo, optimizmo ir šviesos”, – kalbėjo ministras susirinkusiems į konferenciją ir priminė, kad sveikųjų pareiga – ištiesti pagalbos ranką, pagal galimybes paremti ir padėti sergančiam, nes kiekvienas – sveikas ir ligonis – yra žmogus – prasmingas, trokštantis, jautrus.

Mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė Alytaus miesto savivaldybės vadovų vardu pasveikino susirinkusius į mokslinę šviečiamąją konferenciją „Mitybos svarba sergant Parkinsono liga” bei išreiškė nuoširdų palaikymą: „Svarbiausias turtas – sveikata, tačiau nepraraskite vilties, tikėjimo. Prasminga, kad šioje auditorijoje bus galima pasidalinti patirtimi, išgirsti naudingų ir profesionalių patarimų, kaip gyventi kenčiantiems nuo Parkinsono ligos.”

Konferencijoje dalyvavo Alytaus, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus Parkinsono ligos draugijų atstovai.

Kelios konferencijos akimirkos įamžintos nuotraukose:

Taip pat konferencijos akimirkos užfiksuotos filmuotoje medžiagoje:

BALANDŽIO 11-AJAI PAMINĖTI..

Autorius: Birute

Untitledpppp

Svarbiausias Lietuvos Parkinsono ligos draugijos uždavinys- gerinti sergančiųjų PL gyvenimo kokybę. Šiam tikslui pasiekti nepakanka vien  mūsų gerų norų bei pastangų. Reikalinga valdžios, visuomenės, politikos veikėjų parama. Didelės įtakos formuojant valstybės tame tarpe ir sveikatos priežiūros politiką, turi Europos parlamento nariai. Pasirašydami PL deklaraciją, jie išreiškia savo valią dalyvauti, sprendžiant aktualias sergančiųjų PL problemas. Gavome operatyvų ir teigiamą gerb. Rolando Pakso atsakymą, kurį norisi pasidalinti su visais.

Laba diena,

Gerb. Rasma,

Europos Parlamento narys Prezidentas R. Paksas remia ir palaiko Jūsų iniciatyvą ir plenarinės sesijos metu Strasbūre pasirašys Parkinsono ligos Deklaraciją.

Pagarbiai,

EP nario Prezidento R.Pakso

akredituota padėjėja Dovilė Ručytė

SVEIKINIMAS

Autorius: Birute

Untitledrasma